En historisk satsing på vei og bane

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Det er mange prosjekter vi kunne trukket frem for Østfold sin del, men vi må nøye oss med noen, skriver Østfolds to stortingsrepresentanter for Høyre om statsbudsjettet.

DEL

Leserbrev

Det bygges vei og bane over hele landet - også i Østfold. Vi har en historisk satsing på samferdsel som fortsetter i statsbudsjettet for 2019. Tidenes kollektivløft er i gang. Stadig flere tar tog, buss og bane. Fra 2016 til 2017 var det en historisk økning i antall kollektivreiser på 6,3 prosent mot en økning på 0,9 prosent på vei.

Jernbanen får økte rammer og satsingen på kollektivtransport, sykling og gange styrkes. Vedlikeholdsetterslepet reduseres og det er utbygging av veiprosjekter i alle landsdeler. En borgerlig regjering gir mer grønn transport og bedre veier.

Når det gjelder veiprosjekt, er det avsatt 15 millioner til bypakka i Fredrikstad.

 

Bevilgningene til samferdsel er nå økt med 75 prosent siden regjeringen overtok i 2013. Det har vært et taktskifte for oss som er opptatt av vei og jernbane. Det er viktig for alle som skal på jobb om morgenen, hente i barnehagen på ettermiddagen og for bedriftene som skal etablere seg her.

Det er mange prosjekter vi kunne trukket frem for Østfold sin del, men vi må nøye oss med noen. Til jernbanen gjennom Moss og Rygge settes det av over en milliard kroner i 2019. Til videre planlegging sør for Moss settes det av 112 millioner. Når det gjelder veiprosjekt, er det avsatt 15 millioner til bypakka i Fredrikstad og en rekke enkeltprosjekter som utbedring av kryss på RV111 i Sarpsborg, døgnhvileplass på Svinesund, gang- og sykkelvei langs E6 i Sarpsborg, nytt veilys på E18 i mellom Ørje og Melleby, fullføre utbedringen av ferjekaia i Moss, midler til planlegging av RV19 gjennom Moss og midler til fiskerihavnen på Utgårdskilen på Hvaler. Sist, men ikke minst, er det avsatt 55 millioner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i Nedre Glomma.

Regjeringen foreslår å øke satsingen på kollektivtransport, og gang- og sykkelveier med om lag 45 prosent i 2019. Tilskuddet til store kollektivtransportprosjekter nær dobles i 2019 og jernbanen får to milliarder kroner mer enn i 2018. Regjeringen binder landet sammen med åpning av mange veistrekninger, til sammen 104 kilometer med firefelts motorvei i år. Det foreslås om lag 5,7 milliarder kroner til vedlikehold og fornyingstiltak på riksveier i 2019. Det er en reell økning på om lag 600 millioner kroner fra 2018. Med budsjettforslaget vil det samlede vedlikeholdsetterslepet på riksvei reduseres med om lag 1,8 milliarder kroner i 2019. Siden 2014 har regjeringen satt av over 7,5 milliarder til opprusting og fornying av fylkesveiene. Den årlige summen til opprusting og fornying av fylkesveier innenfor rammetilskuddet er økt fra 0,6 milliarder kroner i 2014-budsjettet til 1,5 milliarder i 2019-budsjettforslaget.

Utslippene fra veitrafikken gikk ned med 9,6 prosent i 2017. Flere lav- og nullutslippskjøretøy, bedre veier og mer gods på bane og sjø får utslippene ned. Regjeringen forsterker det grønne skiftet og gjennomfører tidenes samferdselsløft til glede for innbyggere og næringsliv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags