Staten må styrke kommuneøkonomien

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Rødt Fredrikstad mener statens bevilgning til kommunene bør økes slik at det gir 183 millioner kroner ekstra til Fredrikstad. – Det vil gjøre kommunen i stand til å satse offensivt på alle de nødvendige formål, skriver Hermund Arntzen Dale.

DEL

Leserbrev 

Fredrikstad bystyre skal torsdag 7. desember vedta kommunes budsjett for 2018. Det er en kamp om prioritering av de offentlig tjenester. Budsjettet blir preget, og styres av de mørkeblås statsbudsjett og pengepolitikk med mindre føringer til kommunene.

Mens Solberg og Jensen skryter uhemmet av at kommuneøkonomien er vel bevart, og dermed vil gjøre kommunene i skjønneste orden for å drifte pålagte tjenester og offentlig velferd til folks innbyggere. De fleste kommuner har en helt annen virkelighetsoppfatning i vårt langstrakte land.

Det må spinkes og spares for at kommunale tjenester kan opprettholdes, og gjelda bare øker i omfang. Rødt har hevdet og hevder fortsatt at dette er langt fra virkeligheten, heller tvert om, og har av den grunn lagt opp et forslag på økning av 12 milliarder i inntekter til kommunene, som betyr 2.268 kroner ekstra i innbyggertilskudd.

Omregnet til Fredrikstad kommune vil det tilsvare i størrelsesorden 183 millioner friske kroner i kommunebudsjettet. En slik økning ville monne, og gjøre Fredrikstad i stand til å satse offensivt på alle de nødvendige formål som kommunen er ansvarlig for.

I tillegg til Rødts hovedkrav vil partiet øke barnetrygden, (stått stille siden 1996) med 200 kroner pr. måned. Dernest er det i forslaget lagt inn fire milliarder i en pakke mot fattigdom. Økning til minstepensjonister, engangsstønad for fødsel og adopsjon, og ved å gjeninnføre barnetillegget i uføretrygden, er et stykke på vei til å begynne å utjevne den sosiale ulikhet som råder i kommunen.

Dette har faktisk Rødt dekning for ved å endre skattepolitikken. Folk som er rike eller velstående betaler mer i skatt og bidrar til økte inntekter for fellesskapet i kommunen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags