Lær norsk som arbeidsplassen trenger

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Mer av norskopplæringen for innvandrere bør dreie seg om arbeid og mer av den bør flyttes ut til arbeidsplassen, mener Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

DEL

Leserbrev 

Arbeidsledigheten blant innvandrerne i arbeidsstyrken i Fredrikstad er på 8,6 prosent. I resten av arbeidsstyrken i Fredrikstad er ledigheten på rundt to prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Norsk er nøkkelen for å komme i arbeid. Da må også norskopplæringen ha fokus på språket som brukes i arbeidslivet.

Regjeringen skriver i den ferske perspektivmeldingen at siden innvandrere utgjør en økende andel av befolkningen, blir det viktig for bærekraften i norske velferdsordninger at også denne gruppen kommer inn i og forblir i jobb.

Samtidig som flertallet av flyktningene som kommer til Norge mangler utdannelse fra videregående nivå, møter ufaglærte tøffere og tøffere kår. Kompetanse Norges virksomhetsbarometer viser at mange virksomheter ønsker å redusere antallet ufaglærte ansatte de neste to årene. Dermed trenger innvandrere norskferdigheter som er nødvendig for å oppnå den nødvendige fagkompetansen for yrket de søker.

For at de skal lære seg språket de trenger i arbeidslivet, bør mer av undervisningen dreie seg om arbeid, og mer av norskopplæringen bør flyttes ut til arbeidsplassen. Da er det viktig å huske på følgende:

1. Samarbeid med lokal og regionalt arbeidsliv

For å finne rett praksisplass til rett person, må kommunen samarbeide godt med arbeidsgivere lokalt. Praksisplasser i norskspråklige miljøer er viktig for at innvandrere skal lære språket, bygge opp cv og få referanser til jobbsøking senere. Arbeidshverdagen gir også gode muligheter til å bli kjent med kultur og mennesker i Norge.

2. Gi nødvendig støtte på praksisplassen

Karriereveiledning kan bidra til at den enkelte foretar mer informerte valg.

Det er ikke nødvendigvis slik at man lærer språket bare gjennom å være i praksis i et norskspråklig miljø – det går ikke av seg selv. Personen må få hjelp til å delta i samtaler både rundt utføring av arbeidsoppgaver og i praten kolleger imellom. Det kan være alt fra ulike måter å hilse på og småprat på pauserommet, til å ta imot viktige beskjeder.

3. Følg opp i undervisningen

Innvandrere som er ute i praksis må få god oppfølging av en kvalifisert norsklærer for å sikre systematisk utvikling av språket. Samtidig må mer av klasseromsundervisningen handle om arbeid. Undervisningen og oppgavene på jobben må henge nært sammen.

4. Bidra til at det ikke stilles for høye krav

Arbeidsgivere bør oppfordres til å ikke stille krav til norskferdigheter som er høyere enn det som trengs for å gjøre jobben. For høye krav stenger innvandrere ute fra arbeidsmarkedet, og virksomheter i kommunen går glipp av verdifull arbeidskraft.

5. Gi tidlig tilgang til karrièreveiledning

I tillegg til å lære norsk er det ønskelig at tiden i norskopplæringen bidrar til at den enkelte kommer videre i å planlegge egen karrière. Karrièreveiledning kan bidra til at den enkelte foretar mer informerte valg, slik at veien til arbeid og selvforsørgelse blir kortere. Karrièreveiledning omfatter en individuell veiledningssamtale med en karrièreveileder. I tillegg kan en rekke ulike aktiviteter inkluderes, som for eksempel undervisningsopplegg, trening på cv-skriving og jobbsøking, gruppeveiledning og arbeidspraksis.

Gina Lund

Direktør, Kompetanse Norge.

Oslo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags