Gå til sidens hovedinnhold

Viderefører idrettssamarbeid på Værste, nå skal det løftes i flokk

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det er inspirerende og engasjerende å se hvordan vi på kort tid har kommet frem til en felles plattform for å utvikle og løfte idretten i byen, skriver Styringsgruppa for Idrettens kraftsenter.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Olympiatoppens filosofi er «Sammen om de store prestasjonene». Det er nå etablert et historisk samarbeid mellom Fredrikstad Fotballklubb, Stjernen hockey, Fredrikstad Ballklubb, Fredrikstad idrettsråd, Friskis&Svettis, Wang Toppidrett og Olympiatoppen Øst for å se på hvordan vi i fellesskap kan utnytte ressursene best mulig gjennom bedret samarbeid og ved å etablere et idrettens kraftsenter på Værste-området. Andre aktører vil også bli invitert til å bidra i prosessen.

Fredrikstad og Østfold står nå fremfor en unik mulighet gjennom utviklingen som skjer på Værste-området. Det er flere store, og parallelle prosesser som kan gi synergieffekter gjennom utviklingen av området, og som er fulgt opp med en rekke vedtak;

■ Bystyret i Fredrikstad vedtok å lokalisere Arena Fredrikstad på Værste.

■ Fylkestinget vedtok å etablere ny Frederik II videregående skole med tilhørende idrettsfasiliteter, samlokalisert med Arena Fredrikstad på Værste.

■ Østfold Idrettskrets innstilte på Fredrikstad og Værste-området, overfor Olympiatoppen sentralt, for etablering av nytt regionskontor Olympiatoppen Øst i Østfold.

Kortreist kunnskap

Værste-området er sentrumsnært, og med byferger, gangavstand til kollektivknutepunkt og annen infrastruktur, vil området være en sentral del av byutviklingen i Fredrikstad i årene fremover. Kunnskapsbedrifter, helseaktører og høyere utdanning innenfor et lite geografisk område gir potensial av unik karakter. I tillegg vil man på området ha tilbud om utdanningsløp fra 8. klasse til fullført høyere utdanning. Summen av dette gir idretten en unik mulighet til å hente ut synergier og skape et idrettscluster som vil bygge attraktivitet og omdømme; ikke bare for Fredrikstad – men også for Østfold!

Vi velger å se på det etablerte samarbeidet som unikt og historisk i Fredrikstad-idretten.

 

Idrettens kraftsenter

Klubbene ønsker gjennom det etablerte samarbeidet å konkretisere og hente ut de potensielle synergieffektene for området. Foreløpig kaller vi det: «Idrettens kraftsenter på Værste». Målsettingen er å skape et idrettslig løft for Fredrikstad-idretten. Samarbeidet skal føre til mer stabil drift og forutsigbare rammer for idretten, som igjen vil kunne gi økt attraktivitet, omdømmebygging og gode rollemodeller for Fredrikstad by.

For å lykkes med dette arbeidet, har vi etablert en styringsgruppe med tilhørende arbeidsgrupper innen sport, administrasjon, marked, samt skole og utdanning. Gruppene arbeider med å konkretisere samarbeidsområder på tvers av de involverte aktørene, på kort, mellom og lang sikt. Samarbeidet skal fra første stund ha praktisk nytteverdi. Eksempler på dette er:

■ Felles treningsfasiliteter og kontorfasiliteter med tilhørende sosiale rom.

■ Felles administrative, markedsmessige og økonomiske funksjoner.

■ Felles faglige tjenester innenfor idrettsmedisin, fysisk trening og testing.

■ Økt fokus på sosialt engasjement, folkehelse, fysisk aktivitet for voksne, forebygging av frafall i ungdomsidretten og fellestjenester innenfor SFO, leksehjelp og matservering etter skoletid.

Et felles samlingspunkt

Det er ønskelig å etablere en felles arena på tvers av idrettsanlegg og miljøer som skal fungere som «idrettens hjerte» på Værste-området. Dette vil danne grunnmuren i Idrettens kraftsenter og i lys av den kommende anleggsutviklingen, er det naturlig å tenke en samlokalisering med en interkommunal idrettshall med tilhørende basishall, kontorfasiliteter og sosiale rom.

Vi velger å se på det etablerte samarbeidet som unikt og historisk i Fredrikstad-idretten. Det er inspirerende og engasjerende å se hvordan vi på kort tid har kommet frem til en felles plattform for å utvikle og løfte idretten i byen; fra toppidrett til breddeidrett, fra konkurranseidrett til ikke-konkurranseidrett, fra folkehelse til toppidrett.

Kraften, engasjementet og samarbeidet som nå er etablert inspirerer oss til å skape et idrettscluster av nasjonal karakter, og realisere de synergieffektene som kommunens politikere, fylkespolitikere, idrettskretsen og Olympiatoppen har pekt på gjennom sin satsning på Værste-området.

Kommentarer til denne saken