Spørsmål til NAV-direktøren om regler for støtte til livsopphold

– Det er ingen enkel sak for den som befinner seg i en vanskelig livssituasjon og samtidig sette seg inn i lover, regelverk, rutiner og praksis i det offentlige hjelpeapparatet, skriver Roger Johannessen, og mener at både NAV og Fredrikstad kommune har vansker med å forholde seg til lovverket.

– Det er ingen enkel sak for den som befinner seg i en vanskelig livssituasjon og samtidig sette seg inn i lover, regelverk, rutiner og praksis i det offentlige hjelpeapparatet, skriver Roger Johannessen, og mener at både NAV og Fredrikstad kommune har vansker med å forholde seg til lovverket.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Roger Johannessen har funnet ut at både Fredrikstad kommune og NAV informerer om og har en strengere praksis for økonomisk stønad til livsopphold enn det loven sier, og ber ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV svare på hva som er riktig.

DEL

Leserbrev

Det er positivt at en direktør i NAV engasjerer seg med innlegg i lokalavisa for å forklare mer om regelverket i NAV. Det skjedde nylig. I et tilsvar til Vidar Schei, Fellesforbundet, het det blant annet:

Når politiske myndigheter har tatt en beslutning, er det vår jobb å følge den slik at sakene behandles i tråd med regelverket. (Ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, FB 08.03.)

Jeg tolker direktørens uttalelse som en generell uttalelse – som en slags policy for NAVs virksomhet. Det må vel bety at allesøknader/saker NAV behandler, behandles i tråd med regelverket? Hva da med et regelverk som er «bøyelig som en strikk»?

Med andre ord: Hvordan behandler NAV søknader/saker der regelverket synes å være uklart. Her er et eksempel:

Har du dårlig råd og trenger penger til livsopphold fra NAV, kan det lønne seg å orientere seg litt om mulighetene du har for å få hjelp. Det er naturlig å spørre seg selv: Kan jeg få hjelp? har jeg krav på hjelp? hvor mye kan jeg regne med å få i økonomisk støtte?

Det er ingen enkel sak for den som befinner seg i en vanskelig livssituasjon og samtidig sette seg inn i lover, regelverk, rutiner og praksis i det offentlige hjelpeapparatet.

Jeg gjorde noen forsøk på å orientere meg om offentlig informasjon og eventuelt regelverk fra Fredrikstad kommune og NAV om økonomisk sosialhjelp til livsopphold. Det er fortsatt Fredrikstad kommune som er politisk myndighet og ansvarlig for å bestemme regelverk for stønadsnivået. Jeg søkte svar blant Servicetorgets medarbeidere, Fredrikstad kommunes hjemmesider – og NAVs hjemmesider.

I NAV ble jeg, etter 15 minutters venting på telefonen, avspist med at en eller annen ba meg holde linja, mens hun stilte de spørsmålene jeg hadde til en saksbehandler uten at jeg ble informert om at hun skulle det. Jeg kom derfor aldri frem til en saksbehandler i NAV og fikk spurt direkte. Da ble informasjonen verdiløs – anonym og udokumenterbar.

På NAVs hjemmesider fant jeg en link til de statlige veiledende satsene og retningslinjer for å beregne økonomisk stønad. Kommunen din kan ha egne veiledende satser, het det.

I søkefeltet på hjemmesiden til kommunen skrev jeg økonomisk sosialhjelp og fikk 482 treff, økonomisk stønad til livsopphold og fikk 2768 treff, livsopphold og fikk 30 treff og jeg fikk 152 treff på livsopphold satser – uten å finne særlig mye regelverk eller satser.

Fredrikstad kommune har vedtatt å benytte seg av de statlige veiledende satser for utmåling av økonomisk sosialhjelp, men opplyser ikke sine innbyggere om innholdet i satsene. Jeg fant verken statlige veiledende satser, egne kommunale satser eller eventuelle egne kommunale retningslinjer/regelverk om stønadsnivå på kommunens hjemmesider.

Jeg fikk imidlertid en rask skriftlig tilbakemelding fra Servicetorget om at informasjonsavdelingen i kommunen skulle få lagt ut en link til de statlige retningslinjene (som opplyser om stønadsnivå i forhold til barns alder og familiesituasjon). Det er sju dager siden. Linken er fortsatt ikke lagt ut. Den skulle ha vært lagt ut for mer enn 20 år siden, da Fredrikstad kommune vedtok å bruke statens veiledende satser. På forespørsel om det finnes egne kommunale retningslinjer/regelverk i tillegg – særlig når det gjelder økonomisk sosialhjelp til barnefamilier – venter jeg fortsatt svar.

I et treff som heter økonomisk stønad til livsopphold fant jeg denne interessante opplysningen fra Fredrikstad kommune:

Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse og en midlertidig inntektssikring, og forutsetter at alle andre muligheter skal være prøvd. (min uth.) Jeg kunne lese mer om det på NAVs hjemmesider, sto det. På NAVs hjemmesider fikk jeg denne informasjonen: Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter (min uth.) til å forsørge deg selv. Det ser ut til at Fredrikstad kommune mener at mulighetene skal være prøvd, mens NAV mener at mulighetene må vurderes.

Hva er riktig? Alle muligheter? Prøves eller vurderes? Banklån? Forbrukslån? Ran? Familie? Venner? Selge bil? Selge hus?

På NAVs hjemmesider fant jeg en link til både lovverk og rundskriv. Der fant jeg at loven bestemmer noe helt annet enn det både Fredrikstad kommune og NAV informerer om. I lovteksten står det:

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid (min uth.) eller ved å gjøre gjeldende økonomisk rettigheter, (min uth.) har krav på økonomisk stønad. (Lov om sosiale tjenester i NAV par. 18 Stønad til livsopphold)

Som vi ser blir de to alternativene arbeid og økonomiske rettigheter i lovteksten til at alle andre muligheter skal være vurdert hos NAV, mens i Fredrikstad kommune kreves det at alle andre muligheter skal være prøvd. Hvordan skal innbyggerne i Fredrikstad tolke disse opplysningene? Som regelverk? Som tolkninger/feiltolkninger? Som informasjon/feilinformasjon?

Spørsmålet blir derfor om hvordan NAV behandler søknader/saker om økonomisk stønad til livsoppholdi tråd med regelverket? Kan ytelsesdirektøren i NAV eller andre ansvarlige gi svar?

PS. Jeg er allerede kjent med at økonomisk stønad til livsopphold er en midlertidig ytelse og at stønaden utmåles etter en individuell og skjønnsmessig vurdering.

På forhånd takk for svar!

Roger Johannessen

Hauge, Rolvsøy

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags