«Velg dine venner med omhu», heter det i et ordtak. Det er et godt råd. Sosiale medier, som for eksempel Facebook, er basert på utveksling av meninger og informasjon mellom venner. Som regel er synspunkter og diskusjoner blant mine venner et friskt pust og noe jeg setter pris på, spesielt når de gir uttrykk for andre meninger enn det jeg har.

Internett, og Facebook, har gjort avstander mindre og gitt mulighet for at man kan kommunisere med flere mennesker enn noensinne på svært kort tid. Samtidig har det åpnet en snarvei til noen av de mørkeste sidene i samfunnet.

Vi må oppfordre til aktsomhet fordi ikke alle på internett er det de utgir seg for å være, og muligheten til å ytre seg fritt gjelder like mye de som vil rive ned som de som vil bygge opp.

I Fredrikstad har vi høylytt gitt uttrykk for hva vi mener om ekstreme holdninger. Nazistene ønsket å marsjere i våre gater igjen. Vi har møtt dem med et budskap om toleranse, mangfold og inkludering – og at de ikke er velkommen i vår by. Vi har jobbet målrettet mot radikalisering etter at vi oppdaget at fremmedkrigere reiste fra Fredrikstad til Syria.

Hver og en av oss må velge hva vi tillater på «vår del av internett» og vi må ta stilling til hva slags ytringer vi ønsker å bidra til å spre – gjennom å «like og dele» eller å være koblet som venn til dem som velger å formidle et ekstremt budskap.

Det er viktigere enn noensinne at vi tar debatten om hvilke verdier vi ønsker å formidle og hva slags samfunn vi ønsker at våre barn skal vokse opp i.

Sosiale medier og nye medieplattformer har på et vis ført til økt demokratisering gjennom at vi alle i prinsippet kan spre budskap og meninger. Utfordringen er at det krever mer av oss både som avsender og mottager. Det krever kritisk sans til hva vi skriver og deler og det vi leser og oppfatter. Samtidig har vi fått en utvikling hvor de tradisjonelle mediene har blitt svekket slik at de i mindre grad gjør jobben for oss.

Mitt håp er at min lille «private» aksjon fører til at folk tenker gjennom hva de deler på sosiale medier.

Jeg observerer en del ukritisk deling på nettet fra sider som har en lite byggende agenda. De sidene jeg har referert til har vært høyreradikale og etter mitt syn fremmedfiendtlige. Jeg understreker at jeg er like kritisk til budskap fra radikaliserte islamske miljøer og revolusjonere venstreradikale budskap, men det er først og fremst de høyreradikale som har lyktes med å bli «mainstream». Utfordringen er at disse nettstedene tar bort balansen og nyansene og fokuserer ensidig på negative elementer og forsterkere disse.

Metodikken de bruker er velkjent. De bruker velkjent metode hvor de appellerer til frykt og fordommer. Hendelser og uttalelser rammes inn på en måte som passer til et fiendtlig bilde av for eksempel Islam. Misforstå ikke, jeg mener det er fornuftig å tilnærme seg religioner med kritisk sans og vurdere hvorvidt religionen misbrukes til å ta kontroll over menneskers liv gjennom vold og undertrykkelse. Det gjelder alle religioner.

Det er ikke vanskelig å ta avstand fra islamistiske voldelige bevegelser som IS, al-Qaida med mer. På samme måte er det ikke vanskelig å ta avstand fra hvordan kristendommen ble brukt til voldelig fremferd i store deler av dens historie. Vi ser heldigvis lite til den type misbruk av kristendom i moderne tid, men det skjer.

Den største terrorhandlingen i Norge etter krigen ble gjennomført av en som kalte seg korsfarer og kristen ridder. For øvrig et terrorangrep organisert av en hvit mann som hadde fått påfyll til sitt hat og gjerning fra kilder som omtales ovenfor. Målet var mitt parti Arbeiderpartiet.

Sett i en slik sammenheng er det nokså naturlig at jeg, dog gjennom å provosere litt, forteller at jeg ikke vil ha «venner» på min private facebookprofil som sprer holdninger som vi vet har sprengkraft til å rive oss fra hverandre som nasjon. Jeg er alt for glad i landet mitt til å sitte rolig å se på det. Mitt håp er at min lille «private» aksjon fører til at folk tenker gjennom hva de deler på sosiale medier.

Les også

Debatt i sosiale medier: Behersk dem da menneske…!