Jeg ser at rådmann innstiller på at Solid-gruppen ikke får velge den energikilde de ønsker i sitt nybygg. Det er et tankekors, i en tid hvor alle snakker om innovasjon, miljøriktige bygg, tenke alternative løsninger etc. Det er tilknytningsplikt for fjernvarme for alle nybygg i Fredrikstad.

Rådmann mener at økonomien til et kommunalt foretak er viktigere enn at byen får et nytt flott klimavennlig signalbygg.

Et moderne kontorbygg har ofte et betydelig varmeoverskudd i store deler av året. Med dagens krav til et godt inneklima må dette varmeoverskuddet fjernes og da må det installeres kjøling. I mange tilfelle blir energimengden til å drifte dette kjøleanlegget nesten like stor som energi til oppvarmingen (fjernvarme). I en bergvarmeløsning vil dette varmeoverskuddet lagres i borebrønner og tas frem når det er behov for oppvarming. Slik sett er dette gjenbruk av energi. Et flott system som er brukt flere steder, blant annet på sykehuset på Kalnes.

Mitt råd til Solid-gruppen: La Fredrikstad Fjernvarme kople seg til nybygget. Det er kun tilknytningsplikt, ikke bruksplikt. Behold de ambisiøse planene om plusshus, solcelleanlegg og, ikke minst, varmepumpe. Det er flott at et foretak som er i byggebransjen går foran og viser vei.

Lykke til.