Østfold SV: Regjeringen gir smuglere grønt lys

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

– Kampen mot organisert kriminalitet handler om samfunnssikkerhet. At regjeringen sviker på dette feltet, er skremmende, skriver Østfold SVs førstekandidat, og ber om mer midler til Tollvesenet.

DEL

Leserbrev 

Regjeringens krav til effektivisering, og igangsetting av prosjekter uten midler, fører til at tollregionene må kutte 80–90 millioner i 2018. Dette fører til at den operative tjenesten ikke kan gjennomføres på det nivået samfunnet trenger. Flere steder er det ikke tjenestemenn på jobb utenom normalarbeidstid.

I bunn og grunn gir Høyre- og Frp-regjeringen smuglerne grønt lys når de ikke tilfører tolletaten nok midler.

Produksjon, salg og smugling av piratvarer er et økende fenomen i Europa. Dette påvirker de seriøse produsentene og det fører til mer organisert kriminalitet. Norske butikker taper anselige summer hvert år på at det blir innført kopivarer, noe som kun kan begrenses ved operativt nærvær.

Det innføres alkohol, tobakk og matvarer som omsettes illegalt, og som faktisk kan medføre et folkehelseproblem for Norge. Regjeringens nedprioriteringer fører til at norske tollere ikke klarer å avdekke og stoppe organisert kriminalitet.

Kampen mot organisert kriminalitet handler om samfunnssikkerhet. At regjeringen sviker på dette feltet, er skremmende.

Østfold SV vil kjempe for en reell styrking av både personell og midler for å utvikle nødvendig teknologiske og digitale løsninger. Dette er viktige investeringer som vil lønne seg på lang sikt. Vi får stoppet organisert kriminalitet og vi vil øke statens inntekter.

Det er tollstasjonene som beslaglegger mest narkotika, 70–80 prosent av alle beslag gjøres ved grenseovergangene, av tollere.

Stadig flere av grenseovergangene er uten operativt mannskap, som er erstattet av kameraer. Kameraer kan overvåke, men ikke gripe inn, til det trengs det operativt mannskap.

Østfold er porten til Norge, vi kan ikke akseptere at regjeringens budsjettkutt svekker tollernes mulighet til å stanse kriminelle ved grensa. Regjeringens nedprioritering av operativ virksomhet gir mer organisert kriminalitet, det kan vi ikke leve med.

Østfold SV vil ha mer operativ tilstedeværelse og dermed strengere grensekontroll.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags