Uhørt å skyve personlige interesser foran Sleipners behov

Industri-triangel: Rino Eriksen mener det vil være uhørt å nekte Sleipner Motor å bygge der plankeskuret på Gressvik-siden ligger. Han påpeker at det historisk sett har vært industrivirksomhet også på sentrums- og Kråkerøy-siden av elva.

Industri-triangel: Rino Eriksen mener det vil være uhørt å nekte Sleipner Motor å bygge der plankeskuret på Gressvik-siden ligger. Han påpeker at det historisk sett har vært industrivirksomhet også på sentrums- og Kråkerøy-siden av elva. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Rino Eriksen, utflyttet gressviking, er klokkeklar på at Sleipner må få bygge på bruksområdet på Gressvik. – Naboene må regne med at området brukes til næringsformål, mener han.

DEL

Leserbrev 

Som utflyttet gressviking oppvokst i dette nabolaget og som kjenner de historiske/geografiske forhold rundt utviklingen i området, har jeg fulgt med på hva som skjer rundt Sleipners planer for flytting til Gressvik Bruk med stor interesse. Jeg er dypt urolig for at en bedrift som tar sitt samfunnsansvar og tydelig ønsker å drive i Fredrikstad kan bli tvunget ut av kommunen fordi noen få innbyggere setter sine personlige behov foran arbeidsplasser i kommunen.

Selv er jeg ansatt i en bedrift som fant det nødvendig å flytte lageret sitt ut av kommunen for å kunne utvikle seg videre for fremtiden. (Jeg er ikke enig i dette, men ledelsen sa noe annet.) Sleipner har greid å finne en tomt som gjør det mulig å utvikle seg her i Fredrikstad.

Jeg har ikke den nødvendige kompetanse til å vurdere om arbeidet fra kommunens side frem til nå har fulgt offentlighetens krav til innsyn, men jeg vet en del ting om en bedrifts behov for taushetsbehandling rundt slike prosesser. Dette fikk jeg erfare rundt min arbeidsgiver sin behandling av hvor nytt lager skulle etableres.

For at en kommune da skal kunne ivareta sitt behov for arbeidsplasser, så må noen prosesser frem til punktet hvor man har funnet en tomt nødvendigvis være unntatt offentligheten. Når man har funnet denne, så skal de nødvendige planprosesser startes. En kommune må kunne drive nærings- og arbeidspolitikk innenfor den virkelighet vi lever i. Kan ikke se at dette skulle krenke noens rettigheter. Det må jo være i alles interesse at vi er et folk i arbeid heller enn på trygd. Hva om vi snur litt på det, og Sleipner fant tomten uten kommunens hjelp!

Når det gjelder Gressvik Bruk, så er dette et gammelt industriområde/næringsområde fra sagbrukstiden da området fikk sitt nåværende navn. Da burde det ikke være noen overraskelse at man ønsker å bruke området til næringsformål. Når noen da velger å flytte til et sted som har et slikt område som nærmeste nabo, så må man også være villig til å ta konsekvensene av dette.

Hvis det er nødvendig med noen dispensasjoner fra vedtatte reguleringsplaner for å kunne ta vare på hundre arbeidsplasser, so what. Her har vært næringsområde i over hundre år og de tilstøtende områder på sentrumssiden og Kråkerøy det samme.

Angående «verneverdigheten» av plankeskuret fra 50-tallet, så lurer jeg da på hva som ikke er verneverdig. Hvis fylkeskonservatoren mener at dette bygget er verneverdig, så får de jammen flytte bygget til et annet sted. Dette er gjort andre steder. Egypt gjorde dette med mange minnesverk fra gamle Egypt da de bygget Aswan-dammen i Nilen i sin tid. Det at noen få innbyggere skyver dette foran seg som et alibi for sine personlige interesser finner jeg uhørt.

Derfor er jeg glad for at formannskapet i Fredrikstad enstemmig avviste innbyggerinitiativet fra 300 Gressvik-boere av totalt 6000 gressvikinger. Jeg kjenner mange som ikke støtter dette forslaget. Jeg vil også minne om at Hans Eriksens vei ble etablert for å ta trafikken til bruket som før gikk ned gjennom Gressvikveien.

Det som er problemet på Gressvik, er at Åledalslinjen ikke er bygget for å ta av belastningen på Storveien. For øvrig så er det også mulig å komme til Gressvik Bruk sørfra gjennom Gunnelandet, selv om denne veien trengs kraftig opprustning i enda høyere grad. Fordelen er at det er svært få privatboliger langs denne veien.

Når den politiske ledelsen i Fredrikstad med Jon-Ivar Nygård i spissen har jobbet aktivt for å finne en løsning for Sleipner, så har de kun gjort jobben sin, det de er valgt inn for å gjøre. Arbeiderpartiets sak nummer én  er og har alltid vært arbeid til alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags