Takk og lov, det er heldigvis ikke alle i byen som har gjort knefall for dette forunderlige påfunnet: Tre overdimensjonerte damehoder i byens offentlige rom. Jeg leser i FB (28. juni) at «det ble både politisk og administrativ glede» over at opphavspersonen Plensa valgte seg plassen bak biblioteket, og at «de klappet begeistret».

Jeg er ikke begeistret. Rami Maktabi er skeptisk (FB 3. juli), og takk til ham for hans sunne og kritiske fornuft. Saklig negativ er også Elisabet Sætvedt (FB 6. juli), så takk til henne også for kloke ord. Selv er jeg langt mer enn skeptisk. Jeg finner ingen grunn til være begeistret over at en institusjon med mye penger (en bank) skal få bestemme hva byen vår skal utsmykkes med og hvem som skal lage dem. Jeg er langt fra begeistret over at kunstneren – hr. Plensa – selv skal få bestemme hvor hans produkter skal plasseres.

Disse produktene, altså skulpturene, har «noen» godkjent, uten at verken selve skulpturene, deres kolossale størrelse eller deres plassering har gått den normale veien gjennom vurdering ved kunstfaglig kompetanse; som vi som kjent har i fullt monn her i byen. Mener virkelig Østfold Kunstnersenter at dette er en grei fremgangsmåte? Hva mener byens kunstnere? Hva sier kunstnernes organisasjoner? Er de begeistret?

Jeg finner heller ingen grunn til å begeistres over plasseringen rett bak byens flotteste monumentalbygg, nemlig biblioteket; visstnok en av flere angitte plasseringsmuligheter. Biblioteket trenger lys og luft rundt seg, slik som i dag. Og, det er fredet. Hva sier fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune til dette naboskapet, mon tro? Jeg husker da virkelig at fylkeskonservatoren tidligere har hatt innvendinger mot plassering av skulptur i bibliotekets nærhet.

Har ikke politikerne og administrasjonen i sin begeistring sett at det er en åpenbar konflikt her?

Dessuten, en av flere løsninger for bibliotekets plassbehov kan være et gjennomtenkt tilbygg i bakkant, altså mot Phønixbrygga og elva. Har ikke politikerne og administrasjonen i sin begeistring sett at det er en åpenbar konflikt her? Eller er de så ivrige etter å bygge nytt at de ikke bryr seg om det flotte biblioteket vi alt har, eller dets omgivelser?

Kitsch eller kunst? Smak og behag kan som kjent ikke diskuteres, især ikke når det gjelder kunst. Men er det ikke noen varselslys som begynner å blinke for flere enn meg når vi i tillegg til alt det andre, hører at disse dominerende kolossene kalles «tro, håp og kjærlighet»? Går det liksom an å bli mer banalt?

Se video fra presentasjonen:

 

Et par gode forslag fra meg til Lykkeberg: Hvis det virkelig er så at det til gaven fra Sparebankstiftelsen ble knyttet en forutsetning om både kunstner, løsning og plassering, noe som i seg selv er rimelig uhørt, så si nei takk. Eller, og det hadde vært fint, si ja takk til gaven, men be om pengene, ikke løsningen. Betal ut Plensa, inviter våre kunstnere til utsmykningsoppdrag, og la prosessen med valg av løsninger for kunstnerisk utsmykning av byen gå sin normale gang.