Velkommen til et nytt skoleår!

Fagsjef Marit Mundahl har selv valgt å illustrere kronikken med dette bildet, «Første skoledag». Målet er at de nye elevene skal oppleve skoletiden slik: «Føler meg flink, klarer nesten alt!» Bildet er laget av Ann-Kathrin Vestby fra Fredrikstad.

Fagsjef Marit Mundahl har selv valgt å illustrere kronikken med dette bildet, «Første skoledag». Målet er at de nye elevene skal oppleve skoletiden slik: «Føler meg flink, klarer nesten alt!» Bildet er laget av Ann-Kathrin Vestby fra Fredrikstad.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Torsdag starter skolene igjen: Fagsjefen for skole skriver at det skal vær rom for alle og blikk for den enkelte i Fredrikstads skoler.

DEL

Kronikk 

På veggen min hjemme har jeg et bilde som heter «Første skoledag». Det viser en jente med sekk på ryggen og en del «sommerfugler i magen». I horisonten truer det noen mørke skyer, men det er de lyse og optimistiske sommerfuglene som dominerer bildet. Hun ser litt usikker ut og lurer nok på hva som venter ved skolestart!

Første skoledag er en dag med forventninger!  Det gjelder for nye 1.-klassinger og de som var elever foregående skoleår. Det er en dag med forventning og spenning, også for dere som er foreldre. Barna er det kjæreste vi har og vi vil så gjerne at det skal gå dem vel!

Skolen er en svært viktig del av barns liv. I Fredrikstad-skolen har vi drøyt 9.000 elever. Vi som er ansatt i skoleetaten har ansvar for å gi alle elevene et godt læringsmiljø. I våre skoler skal det være rom for alle og blikk for den enkelte! Lærere og skoleledere har forberedt det nye skoleåret. Vi vet at starten er spesielt viktig! Men det å utvikle et godt læringsmiljø krever kontinuerlig innsats gjennom hele skoleåret. Derfor har vi satt klasseledelse som ett av satsingsområdene for Fredrikstad-skolen.

I et klasserom jeg besøkte hang det en plakat: «Vær en stayer!» Læreren fortalte meg at dette var et felles motto for klassen! Det handler om å gjøre sitt beste og ikke gi opp! Det å lære noe nytt er moro, men læring innebærer også hardt arbeid.

Marit Mundahl.

Marit Mundahl.

Derfor er det viktig at læreren har klare forventninger til elevene, utfordrer dem, krever innsats og setter mål som er mulige å nå. I tillegg må læreren ha gode relasjoner til alle elevene i klassen. Det er en forutsetning for å kunne sette grenser på en måte som fremmer sosial utvikling hos elevene.

Det å gi gode «fremover-meldinger», kan være vanskelig.

Ulike forskningsbidrag bekrefter betydningen av det som denne klassen hadde satt som sitt motto. Tidligere trodde vi at evnen til å lære var en direkte koplet til intellektuell kapasitet. I dag er man i større grad opptatt av å ha en flerdimensjonal tilnærming til læring: Det betyr at læring utvikles i samspillet mellom tenkning/intellekt, følelser og sosiale ferdigheter. Læreren har ansvar for at eleven får tilpassede oppgaver og noe å strekke seg etter. God klasseledelse gir elevene mulighet til å lære i sosialt samspill med andre. Rammen rundt læringsarbeidet er et trygt klassemiljø. 

Våren 2016 fikk vi en stortingsmelding som introduserer grunntanker til en ny læreplan for grunnskole og videregående opplæring (Meld.St.28 2015-2016).  Stortingsmeldingen viser til forskning som bekrefter hvilken betydning klassemiljøet har for elevenes læring og utvikling.

Et annet viktig område er utvikling av elevenes utholdenhet, evne til å takle motgang, nysgjerrighet, kreativitet og samarbeidsevne.Det er sentrale egenskaper som våre barn trenger for å lykkes på skolen, i samfunns- og arbeidslivet, og for å mestre eget liv. Disse egenskapene og ferdighetene kan utvikles og læres. Grunnlaget legges i hjemmet og skolen skal bidra til å utvikle dette videre.

Ulike forskningsbidrag bekrefter at elevenes motivasjon og utholdenhet henger sammen med forventningene de har til egen mestring, kunnskapen de har i et fag og støtten de får i læringsmiljøet. I Fredrikstad-skolen er derfor «vurdering for læring» ett av våre satsingsområder. Vurdering for læring bygger på forskning og erfaring om hva som har betydning for at elevene skal lære best mulig, og at de forstår det de lærer.

«Vurdering for læring» har noen grunnleggende prinsipper: For å lære må elevene vite hva de skal lære og hva som forventes av dem. Videre må elevene få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen, og råd om hvordan de kan forbedre seg. Generelle tilbakemeldinger som «du er flink» eller «fortsett sånn» gir lite informasjon og hjelp til forbedring. Det å gi gode «fremover-meldinger», kan være vanskelig. Derfor er dette et område som skolene arbeider med å utvikle, og vi ser at denne type vurdering gir positiv effekt i elevens læringsarbeid.  

Elever skal ikke bare bli vurdert av lærere, men skal involveres i sitt eget vurderingsarbeid. Det skjer blant annet ved at elevene vurderer egne prestasjoner og egen faglig utvikling. Vi erfarer at til og med de yngste elevene kan si noe om kvaliteten på eget arbeid. Elevenes egenvurdering forutsetter at lærer og elev har snakket sammen om kriteriene for hva som er en god prestasjon.

Jenta på bildet er spent på hva som møter henne på skolen. Skolehverdagen vil by på både gleder og utfordringer. Det å oppleve mestring er utrolig viktig! Derfor vil vi som arbeider i Fredrikstad-skolen arbeide for at hun opplever skoletiden slik en 1.-klassing en gang uttrykte det: Føler meg flink, klarer nesten alt!

Lykke til med et nytt skoleår!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags