Politikerne snakker om å bli mer miljøvennlige, men setter opp et busstilbud som gjør det helt umulig for oss i distriktene å reise kollektivt. Er ikke det veldig dobbeltmoralsk?

Den nye bussreformen begrunnes med at den må fornyes for å øke passasjerveksten, men det er mye som tyder på at det helt motsatte vil skje. Selv om det for mange er ønsketenking at distriktsfolket flytter inn til byen, er det ikke det som skjer. Realiteten er at det er flere som flytter ut til distriktene. Det nye busstilbudet vil gå hardt utover dem som ikke har tilgang på bil og bor i distriktene. Ungdom og eldre som bor utenfor sentrum vil få store vanskeligheter med å komme seg til og fra steder.

De aller fleste politikerne i Østfold er opptatt av miljø og mener at det er viktig å tilrettelegge for at folk kan reise kollektivt. Det nye busstilbudet virker bare dobbeltmoralsk for oss som bor i distriktene, når det er snakk om å være miljøvennlig. Jeg tror alle kan være enige i at å kjøre tomme busser er unødvendig, men før man iverksetter et nytt busstilbud, burde man i det minste sett på hvilke avganger som er tomme og ikke.

Jeg ta buss 06:33 for å så være på skolen 07:13, da er jeg nødt til å måtte sitte på skolen nesten en time før skolestart hver dag.

Bussrute 114 er slått sammen av to tidligere bussruter, Engelsviken-Lervik og Tomb-bussen. Til høsten vil det være hyppige bussavganger i tidsrommet mellom 13:30 og 16:30, og dette er vel og bra. Men jeg frykter at disse avgangene vil være fulle, da bussene går i samme tidsrom som skoleslutt. Både Engelsviken- og Tomb-bussen har vært fulle ved skoleslutt de siste årene.

Nå som det kun skal gå én buss, vil problemet bli større. Bussene vil være så fulle at enkelte skoleelever vil oppleve å måtte vente på neste buss. Det at elever har måttet vente på neste buss er ikke et nytt problem. Dette var også et problem da det eksisterte to bussruter. Hvis man kan å legge sammen to pluss to, skjønner man at å slå sammen bussrutene er feil vei å gå.

Selv bor jeg på Lervik, som er et av de stedene som blir kraftig rammet av det nye busstilbudet. Når jeg til høsten skal ta buss til skolen, må jeg ta buss 06:33 for å så være på skolen 07:13, da er jeg nødt til å måtte sitte på skolen nesten en time før skolestart hver dag. Dette fører til det motsatte av det det nye busstilbudet egentlig er ment for, vi som bor utenfor sentrum kommer til å ta mindre buss. Skoleelever som ikke har annen mulighet enn å ta buss vil få enda lengre skoledager fordi bussrutene ikke er lagt opp etter skoletidene. Dette er ikke holdbart for elevene. Skal man da heller få skolene til å flytte tidspunkt for skolestart?

Så kjære fylkespolitikere, jeg håper dere tar til dere skoleungdommens frustrasjon over at busstidene ikke er tilpasset skolestart og slutt. Og setter opp ekstra busser slik at alle kan komme seg hjem til rimelig tid og ikke må vente flere timer på neste buss. Dette kommer til å skape mye frustrasjon om det ikke blir gjort noe med før skolestart. Jeg avslutter med en kjent fjellvettregel, som jeg håper fylkespolitikerne vil ta til seg: Det er aldri for sent å snu!