Kommunen gjennomfører løpende vedlikehold, det er ikke nedprioritert

Etatssjef: Voica Imrik leder bygge- og eiendomsavdelingen i kommunen.

Etatssjef: Voica Imrik leder bygge- og eiendomsavdelingen i kommunen. Foto:

Av

– Det er lett å erkjenne at flere av byggene på Manstad skole har gjort sin nytte og bærer preg av tidens tann, men det betyr ikke at vedlikeholdet nedprioriteres. Det skriver Voica Dumitrascu Imrik i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg viser til dagens sak på avisens nettside og ønsker å nyansere opplysningene om manglende vedlikeholdstiltak på Manstad skole.

Fredrikstad kommune gjennomfører løpende drift og vedlikehold etter avdekkede og innmeldte behov fra kunder/brukere av våre bygg.

Dette meldes inn gjennom det elektroniske forvaltningssystemet ISY, og i dette er vi fortsatt i opplæringsfasen.

I tillegg til den daglige driften og det løpende vedlikeholdet, gjennomfører vi også større vedlikeholdstiltak etter et fireårig årshjul. Dette er vedlikehold som har til hensikt å være verdibevarende og er i hovedsak basert på tilstandsanalyser.

Vi gjennomfører tilstandsanalyse av bygget det ene året og gjennomfører prosjekter det andre, og fra år 2015-2018 ble tilstandsanalyse utført av Multiconsult på vegne av kommunen.

Fra og med 2019 gjennomfører kommunen dette selv med egne ressurser og tar 25 prosent av porteføljen årlig etter dagens metode.

Her jobber vi nå med en effektiviseringsprosess som gjør at vi kan gjennomføre analysene raskere, blant annet gjennom nye og bedre verktøy og systemer for dette.

Det er lett å erkjenne at flere av bygningselementene på Manstad skole har gjort sin nytte og bærer preg av tidens tann, men dette betyr ikke at vedlikeholdet nedprioriteres, det prioriteres bare så langt man har midler.

Manstad Skole hadde tilstandsanalyse i 2016, og i etterkant av dette har vi gjennomført flere tiltak på skolen. Både fordi det var avdekket vedlikeholdsbehov og fordi det er bestilt som del av et kundeutløst behov. Eksempelvis akustikktiltak.

De siste to årene er dette gjennomført

  • Nytt ventilasjonsanlegg i 54-bygg
  • Nye vinduer i en fasade i 54-byg
  • Tre nye toaletter i kjelleren i 70-bygg
  • Oppgradert dusjrom i 70-bygg
  • Oppgradert hcwc samt nytt lagertilbygg i 70-bygg
  • Akustikktiltak i gymsal og fellestoaletter i 54-bygg

I tillegg pågår det et tiltak der nå som omhandler å skifte ut spanskveggene i fellestoalett.

Manstad skole skal tilstandsvurderes igjen neste år, og det settes da opp vedlikeholdsplaner for 2021.

Her vil da nye behov for vedlikehold avdekkes, og planer settes opp basert på dette.

Hva som prioriteres, bestemmes av prosjektleder i samråd med bruker etter graden av funksjonssvikt, levetid eller estetikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags