MDG: Lærertetthet er viktig

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

MDG går til valg på en bemanningsnorm som sier at gruppene ikke kan være større enn 15 elever per lærer i barneskolen og 20 elever per lærer i ungdomsskolen, skriver de to toppkandidatene i Østfold.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

En ny undersøkelse blant norske lærere viser at 33 prosent mener at klassene deres er så store at det er pedagogisk uforsvarlig, og 30-40 prosent mener de ikke får gitt tilpasset undervisning. Miljøpartiet De Grønne har sett dette problemet lenge og arbeider for å få økt lærertetthet. Vi går til valg på en bemanningsnorm som sier at gruppene ikke kan være større enn 15 elever per lærer i barneskolen og 20 elever per lærer i ungdomsskolen. Vi tror alle forstår at store og upersonlige klasser med få lærere gir dårligere læringsmiljø.

Skal elevene oppnå læring gjennom tilpasset undervisning er det avgjørende at eleven blir sett, og læreren må få rom til å se den enkelte elev sine styrker, interesser og utfordringer. Først da blir det mulighet for kvalitet på undervisningen. Forskning viser at mye viktigere enn all verdens læremidler og nettbrett, er det som skjer mellom menneskene i læringsprosessen. Derfor er det som skjer i relasjonen mellom lærer og elev og mellom elevene viktig for læring.

Læreren må også ha tid til å være lærer. Det vil De Grønne få til ved å redusere krav til rapportering (skjemaveldet), dokumentasjon og testing, og ved å innføre flere yrkesgrupper i skolen, som sosionomer, psykologer, helsesøstre og andre. Vi vil bygge videre på det som er bra i det norske skolesystemet, men jobbe for en skole som i større grad fremmer et mangfold av ferdigheter og egenskaper. Vi vil støtte opp om Ludvigsen-utvalgets vektlegging av bærekraftig utvikling, kritisk tenkning, demokrati, medborgerskap, folkehelse og livsmestring.

Skolen må tilpasse seg det faktum at elevene er forskjellige. Vi vil at alle skal lære om programmering, men vi vil at alle også får prøve seg i kunst og håndtverksfag. Disse fagene behandles stemoderlig i den norske skolen idag. Mange har sikkert hørt vitsingen om «teoretisk sløyd», men det er ofte slik det er. En skole som bare legger vekt på at elvene pugger teori for å score godt på Pisa-tester gir stort frafall og utvikler ikke elvenes kreativitet. Vi vil gi flere elever tilgang til kunstneriske og praktiske valgfag og gi elevene mulighet til å få prøve ut yrker i løpet av utdanningsløpet. Dett vil vi gjøre ved å legge til rette for at skole, bedrifter og nærmiljø etablerer mer samarbeid og tilbyr opplæring basert på lokale ressurser, tradisjoner og det lokalt næringslivet etterspør.

Dette har MDG foreslått på Stortinget:

• 500 mill. kroner til kommunene for å øke lærertettheten.

• 210 mill. kroner til fagene mat, helse, entreprenørskap og gründervirksomhet, samt til aktivitetstilbud i skolegården og til å styrke kulturskolen.

• 198 mill. kroner til 10 000 kroner i økt lærlingtilskudd og 93 mill. kroner til å påby kommunene å ta i mot lærlinger innen helse.

• 167,5 millioner kroner til 250 nye helsesøsterstillinger.

• Gi yrkesfagene et realt statusløft ved å innføre valgfag allerede fra femte klasse og gjøre det lettere å få lærlingplass.

• 30 millioner i støtte til pilotprosjekter og veiledning i skolehage for lærere og skoleledere, og 10 millioner til et ekskursjonsfond som skolene kan søke på.

• 10 millioner kroner til å styrke kultur i skolen.

Helene Winther, Håkon Borch

2.- og 1.-kandidat til Stortinget MDG Østfold

Østfold

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.