Gå til sidens hovedinnhold

Utdanningsforbundet støtter IKKE innsparingstiltak i Fredrikstad-skolen

Artikkelen er over 3 år gammel

– Konsulentselskapet «bondefanger» ledere, fagfolk og ansatte til å komme med ukloke og defensive forslag, skriver Utdanningsforbundets Ole Jørgen Christiansen. Han støtter ikke sparetiltakene fra gruppen han selv har deltatt i.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Fredriksstad Blad kan vi lese at Skoleledere og eksperter lanserer kraftig sparepakkefor seksjon utdanning og oppvekst. Når man leser artikkelen, kan man få inntrykk av at Utdanningsforbundet ved undertegnede gir sin tilslutning til nedleggelse av Nylende skole, lavere lærertetthet og økte SFO-priser.

Det gjør vi selvfølgelig ikke, og undertegnede ønsker å komme med noen presiseringer. Det medfører riktighet at Utdanningsforbundet har vært representert i den arbeidsgruppen som har lansert eksempler på tiltak. Vi har deltatt i diskusjonene og synliggjort konsekvenser. Det er ikke det samme som at vi støtter forslagene!

Rapporten knyttet til det som heter Prosjekt Fredrikstad 2030 ble offentliggjort i onsdag. Bestillingen kom fra rådmannen, og mandatet ble gitt av et utvidet formannskap. Bestilling og mandat er basert på en økonomianalyse av Fredrikstad kommunes regnskap for 2016, gjort av Agenda Kaupang.

Før arbeidsgruppene startet opp diskutere vi hvorvidt vi ønsket å delta i denne prosessen. På den ene siden tenker vi at «de som har skoen på vet best hvor den trykker», og at vi som arbeidstagerorganisasjon bør være med. På den andre siden var vi usikre på hva slags type tiltak som ville komme ut av en slik prosess.

Med en bestilling på store innsparingskrav over et kort tidsperspektiv, så vi en risiko for at våre medlemmer kunne oppleve at vi legitimerer såkalte «ostehøvelkutt». Da det ble sagt at dette er et utviklingsprosjekt – ikke et innsparingstiltak, og at man skal jakte gode ideer for å drifte kommunen økonomisk sett mer effektivt, valgte vi å delta i arbeidsgruppen.

Slik Prosjekt Fredrikstad 2030 fremstår i nå, oppleves det på barnehage- og skoleområdet som den rake motsetningen til god, innovativ utvikling.

 

På generelt grunnlag mener vi det er viktig at arbeidstagerorganisasjonene er på banen i slike prosesser, blant annet for å synliggjøre negative konsekvenser for elever, arbeidstagere og samfunn. Selv om debattene i gruppa oppleves som gode, er undertegnedes oppfatning dessverre at det er usosiale tiltak og ostehøvelkutt som er foreslått. På vegne av Utdanningsforbundet ønsker jeg derfor å tydeliggjøre følgende:

■ Vi støtter IKKE nedleggelse av Nylende skole. Vi erkjenner at det kan være økonomiske stordriftsfordeler ved større skoler, men vi mener at Nylende skole er viktig for et levende lokalsamfunn. 3,5 millioner kroner i innsparing per år, er en relativt liten kostnad for å ivareta lokalsamfunnet på Nylende. Til sammenligning er det politiske flertallet villig til å bruke 80 millioner kroner for å ivareta lokalsamfunnet på Kråkerøy.

■ Vi støtter IKKE høyere egenbetaling i SFO. Vi mener at SFO er et nødvendig og sosialt utjevnende tiltak som er viktig for folkehelse og levekår. Å øke prisen kan medføre at barn og familier med stort behov for tilbudet ikke klarer å prioritere dette.

■ Vi støtter selvfølgelig IKKE lavere lærertetthet. Lærertetthet er en av våre viktigste politiske saker. Argumentet for å redusere lærertettheten i Fredrikstad er at vi er best blant de store byene, og at man derfor kan redusere noe. Vi fatter egentlig ikke hvordan dette teknisk sett kan la seg gjennomføre. Uansett hva man mener om den minstenormen for lærertetthet som Stortinget har vedtatt, er Fredrikstad kommune nødt til å opprette rundt 30 nye lærerstillinger de neste to årene for å være innenfor normen.

■ Vi støtter IKKE forslagene om mindre ressurser til tilrettelegging og styrkingstiltak i barnehagene. Barnehagesektoren i Fredrikstad driftes allerede svært kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner. Hvis kommunen ønsker kvalitet i barnehagene sine, mener vi det ikke er noe mer å hente her.

■ Vi ønsker å fremheve kvaliteten på det faglige tilbudet på Ny-Vigra. Det faglige tilbudet er helt unikt, og vi håper det finnes rom for å opprettholde tilbudet.

Agenda Kaupang er et konsulentfirma som stadig oftere dukker opp i ulike «utviklingsprosesser» i det offentlige Norge. Firmaet tjener trolig godt på å fortelle kommuner hvordan de skal bruke mindre penger. De er kanskje dyktige på rene økonomianalyser og sammenligninger. Kvalitetsbegrepet deres derimot, er etter undertegnedes oppfatning relativt snevert og oppleves som tidvis fraværende i den opprinnelige analysen.

Avkastningen på det som gjøres i barnehage og skole i dag, får vi tidligst om fem-seks år, trolig senere. Hadde kommunen for eksempel våget en skikkelig satsing i barnehagen uten å redusere i grunnskolen, er jeg helt sikker på at utgiftene til spesialundervisning vil reduseres – om noen år. Det ville vært investering i både kvalitet og fremtid!

Innovasjon er et uttalt satsingsområde i Fredrikstad kommune. Tre arbeidsdager før arbeidsgruppenes mandat ble gitt, gjennomførte rådmannen strategiseminar for topplederne i kommunen. Professor Pål Roland pekte på at forutsetningene for innovasjon er planlagt endring og at det må oppleves som en forbedring.

Jeg har tro på at det er dette som er veien å gå, og at det er økonomiske gevinster i andre enden av gode innovative prosesser. Slik Prosjekt Fredrikstad 2030 fremstår i nå, oppleves det på barnehage- og skoleområdet som den rake motsetningen til god, innovativ utvikling. I stedet er det etter vår oppfatning blitt slik at konsulentselskap hvis grunnleggende verdi er «å virkeliggjøre vår forretningsidé» får definere faktagrunnlaget for Fredrikstad kommunes prioriteringer.

Samtidig «bondefanger» de ledere, fagfolk og ansatte til å komme med forslag som fra vårt faglige ståsted er både ukloke og defensive. Selv om vi var representert i arbeidsgruppens diskusjoner, stiller vi likevel spørsmålet: Er det trepartssamarbeidet eller konsulentfirmaer som skal sette premissene for samfunnsutviklingen? Vi venter derfor spent på den politiske debatten, det er opp til politikerne å gjøre de rette prioriteringene.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.