«Hva er monotoniegenskapene til grafen f?» spurte ingen – noen gang!

Mye av det vi ungdommer lærer dag ut og dag inn på skolen er viktig for å utvide egen horisont både faglig og sosialt. Samtidig er det ikke til å stikke under en stol at også mye av det andre vi lærer, vil vi i svært få tilfeller få briefet med. For eksempel vil ikke min fremtidige arbeidsgiver på Kiwi på Frydenberg spørre meg om hva den andre deriverte til et gitt funksjonsuttrykk er, men så klart vil det være mer sentralt i andre mer matematiske yrker. 

På videregående er det mulig å velge noenlunde egen vei i studier, en kan til eksempel velge bort den vanskeligste matten fordi en ikke har planer om å studere noe i den retning, men det er likevel en del fellesfag som norsk, engelsk og historie som ikke kan velges bort. Hvilket fag som er det aller viktigste i norsk skole er veldig omstridt, og det er vel egentlig ikke noen fasit. Likevel mener jeg at noen fag til de grader er mer viktige enn andre, med tanke på ungdommens fremtidig liv.

Noen av fagene er så kjedelige at du bare ønsker å rive i stykker boka for så å brenne den opp, kaste den ut av vinduet og sist, men ikke minst, danse rundt bålet. Nei da (jo da). Andre fag er så spennende at du kanskje dropper Jul i blåfjell for å gjøre den ekstra oppgaven, men det er så klart de færreste fag. Jul i blåfjell trumfer som regel Newtons lover og investiturstriden.

Fortvilelsen setter deg kanskje så ut av spill at du glemmer kniven inne i tykktarmen til den stakkars mannen.

 

Mange mener at norsk er det viktigste faget i skolen da det legger til rette for grunnleggende kommunikasjon og samtidig også en kulturforståelse. Og for ikke å glemme barokken med Petter Dass og metaforene som man så absolutt ikke kan leve uten. For hva gjør du dagen du står midt i en kirurgisk operasjon og absolutt ikke klarer å huske hva allegori var, og heller ikke hvordan man skriver en analyse av et dikt? Fortvilelsen setter deg kanskje så ut av spill at du glemmer kniven inne i tykktarmen til den stakkars mannen.

KRLE er uten tvil det viktigste faget i norsk skole. I faget finnes det ikke noe viss vass om hva forvitring er eller hvordan man regner ut konsentrasjonen av kobber i en løsning av kobbersulfat. I KRLE lærer elever om ulike religioner, livssyn og etikk – hva er rett og hva er galt? Verden i dag preges av krig og elendighet.

Her må jeg så klart nevne fraværsgrensen. Man kan ikke skulke mer enn omtrent 5 timer spansk før man får advarsel. Det er lite kult! 

Tilbake til krigen! KRLE-faget er veien til mer forståelse mellom mennesker. Mesteparten av krigene som foregår i vår tid tar oss langt tilbake i tid og dreier seg om religion (selvfølgelig spiller penger også en viktig rolle inn her, men det er en annen sak). Hvis alle barn fikk gå på skole og lære seg litt om de forskjellige religionene og om etikk, kunne vi vært foruten all forferdelighet i verden.

Er det ikke fantastisk hvordan et skolefag vil være løsningen på de aller største problemene? Hvordan et skolefag kan avvikle det ingen ting har avviklet før. Så klart vil ikke KRLE være svaret på fred i verden, men det vil være en start.

Innlegget er først publisert på helgaheleuka.blogg.no