Hørte NRK1 Debatt for noen uker siden, hvor undervisningsminister Torbjørn Røe Isaksen, Trond Giske og en flott dame som drev et firma som leide ut ekstratimer i matte til elever som ønsker det, deltok.  Etter at hun hadde startet i det små, forsto hun behovet og hadde nå et firma med veldig mange ansatte. 

Nå melder Røe Isaksen om mattesmell for lærerstudenter. Fire av ti lærerspirer strøk i matte. Og veldig mange fler med altfor dårlig karakter til selv å skulle kunne lære faget bort til sine kommende elever.

Jeg selv var så heldig å ha Borg Moum i regning på barneskolen, St.Croix, adjunkt Borgersen i realskolen og lektor Sverre Øygarden på Økonomisk Gymnas.  Alle tre dyktige matematikklærere på hver sine nivå, og med spesiell kunnskap i matematikk.

Ved siden av hadde jeg en far som på hele barneskolen kjøpte musumbøker til oss for hvert skoletrinn, og det var matematikk som vi lekte oss gjennom, og bilnummer på bilen kjørende foran oss ble regnet på kryss og tvers, + - : x, slik at vi fikk med alle tallene og kanskje flere ganger.

Ikke det at jeg var noen mønsterelev, jeg var på gangen på grunn av latter og tull hos samtlige tre lærere, men jeg elsket faget og lærerne.

Nytte har jeg hatt av faget hele mitt liv, både privat og jobb og videre skolegang senere i livet.

Min sønn hadde gode evner, men på St.Croix skole på 60-70-tallet hadde han en lærer som nesten bare var fraværende, og han opplevde vikarer og vikar for vikaren gjennom alle år. – En dårlig start for en flink gutt.

Min datter hadde en fin lærer som alltid var tilstede, aldri vikar, og hun fikk en trygg og god barneskole, men det var vel ikke matematikk hun prioriterte.  Mer interessert i språkfagene etter hvert.

Skolegangen har mye å si.

Jeg har fulgt med en klasse i matematikk det siste tiåret. Og i disse år på barnetrinnet har jeg ikke sett en eneste rettet matteoppgave, noe bedre på ungdomsskolenivå, men rettede oppgaver var også der en sjeldenhet. Og når det har vært prøver i faget, enten ved juletider eller før påske, har det gått uker før de har fått igjen besvarelsene. Elevene skal vel også lære av feil de gjør, og da må prøvene leveres elevene ferdig rettet.

Store klasser har vel mye av skylden for at ikke lærerne rår med å følge opp hver enkelt elev, ikke vanskelig å forstå når elevene teller opp i 50 i en klasse, og kanskje lærerne i tillegg ikke er motivert for faget, eller ikke mestrer regneferdighetene selv.

De lærerne jeg selv hadde på skolen opp gjennom alle år, var spesielt interessert i matematikk, og timene i faget ble derfor morsomme.

Tilbake til Debatten på NRK1, Trond Giske, som vel var undervisningsminister i Stoltenbergs Ap-regjering, var full av kritikk mot sittende regjering. Jeg synes ikke han skulle kunne kritisere noe som helst, men det gjorde han selvfølgelig.

Det er ressurser, nok dyktige matematikk-lærere med interesse for matematikk, det er snakk om, og at hver enkelt elev blir sett og hjulpet på det nivå de er. Dette skjer ikke. Da jeg gikk i barneskolen var vel læreryrket et kall, og læreres hovedinteresse var skolen.

Det har det ikke vært senere, da har det vel vært mere et greit yrke kombinert med barn og hjem.

Hun som har startet firma for privatundervisning i matte, har jo virkelig sett behovet i norsk skole i dag. 

Håper nåværende regjering med Røe Isaksen klarer å få gjort noe med faget.  Kanskje tilsetting av realfagstudenter som mattelærere hadde vært en ide?

Les også

Er bruer utrygge fordi de som prosjekterer er dårlige i matte?