Resultatene fra den internasjonale undersøkelsen om elevers kunnskap i matte og naturfag viser at det nytter og er behov for Høyre i Kunnskapsdepartementet.

Det er ikke ny retning skolen trenger, det er jevn økning av kunnskap både i og om undervisningen. Dette er oppløftende resultat og er noe som også Østfolds barn og unge trenger. Både for seg selv og valgmuligheter senere i livet – og for et samfunn som skal konkurrere om arbeide og arbeidsplasser i vår region. Realfag er viktig for så mange av livets mysterier.

Norske 5.-klassinger gjør det godt i matte sammenlignet med jevnaldrende i andre nordiske land. Fortsatt er det allikevel rom for forbedring, spesielt når elevene blir eldre og skal spesialisere seg. Forhåpentligvis vil vi kunne se at grunnlaget som dagens 5.-klassinger har fått, forplanter seg videre oppover i klassetrinnene.

Ikke skal vi hvile på laurbærene. Matematikk og realfag vil være helt sentralt under og etter omstillingen i det norske arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig at vi styrker elevenes interesse for og ferdigheter i matematikk og realfag.

TIMSS-resultatene viser også at vi gjør rett i å prioritere videreutdanning for lærere i matematikk, kompetansekrav og en ny realfagsstrategi.

Resultatene viser at vi ligger etter når det gjelder algebra og naturfag – begge viktige byggestener når fremtidens satellitter og grønn energi skal utvikles. Å ta kunnskapsløftet videre er nøkkelen for å lykkes også i fremtiden, det skal vi klare. Vi skal skape en skole som gir muligheter for alle elevene.