Skal ti-minutters regelen stoppe utbygging Torsnes?

Ulf Berg frykter at regelen om maksimum avstand mellom hjem og skole gjør at kapasiteten ved Torsnes skole (her med rektor Anne Grete Lindahl i front) ikke blir utnyttet og at det hinder nybygging i bygda.

Ulf Berg frykter at regelen om maksimum avstand mellom hjem og skole gjør at kapasiteten ved Torsnes skole (her med rektor Anne Grete Lindahl i front) ikke blir utnyttet og at det hinder nybygging i bygda. Foto:

Av

Ulf Berg: – Vi håper at politikerne i Fredrikstad ser det urimelige i at denne ti-minutters regelen skal være styrende for hvor det skal bygges boliger i distriktene våre.

DEL

Leserbrev


I høringsdokumentet til administrasjonens forslag til arealplan for Fredrikstad kommune er det i forhold til boligbygging i distriktene lagt opp til at all boligbygging skal skje i en gangavstand på ti minutter til skolen. I Torsnes betyr dette at det blir utbygd svært få boenheter, langt under det som trengs.

At det blir utelatt mulig boligbygging ved allerede eksisterende boligfelt, stiller vi oss undrende til. Det er allerede etablert gang-/ sykkelsti til boligfeltet (Glosli Vest) som ligger i umiddelbar nærhet av dette feltet. Torsnes skole har synkende elevtall og det trengs utbygging av nye boligfelt for å opprettholde skolen i fremtiden.

Det synes noe merkelig at grensen skal være ti minutters gangavstand i en tid hvor det er stort fokus på at barn og unge beveger seg altfor lite, og overvekt hos barn og unge er et økende helseproblem. Sett fra et folkehelseperspektiv burde vel heller grensen vært det dobbelte.

Vi håper at politikerne i Fredrikstad ser det urimelige i at denne ti-minutters regelen skal være styrende for hvor det skal bygges boliger i distriktene våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags