Hvis elevene i 10. klasse får gode karakter fra siste store eksamen, har de stor mulighet for å få plass på videregående skole og deretter på universitet eller høyskole. Det er en plikt for foreldre og lærere og andre som har ansvar for barn og skole, å forklare barna om fremtiden. De bør oppmuntre og fokusere på de tingene som hjelper studenter og støtte deres ønske om avansement og en studieplass.

Jeg har et forslag til dere om at dere skal stenge Internett og Facebook på skolen for elever i 10. klasse fra februar til juni slik at de skal vite at denne tiden er veldig viktig og at de bør bruke tiden frem til eksamen mest til lekser. Da kan de bruke mer energi til å bli bedre på skolen i stedet for andre ting som spill på Internett.

For eksempel ser vi nå at det hver måned publiseres nye spill innen Internett. Barn leker og spiller mest på Internett eller pc selv om det gjør at de mister sosial kontakt både på skolen og utenfor.

Hvis flest mulig av dem får gode karakterer og plass på videregående skole, er det bra for deres fremtid og det er bra for dette landet. De som får studere ved universitet eller høyskole kan bidra til at det blir forandring med oppfinnelser og forskning. Det er det vi trenger nå, at Norge kan forandres fra å være et oljeland til en industriland. For det går mot slutten for oljen, og den kan ikke garantere inntekt i fremtiden.

Men hvis vi lar elevene holde på som de kan eller vil, uten å sette grenser, da vil de bare bli arbeidskraft eller arbeider.

  • Avstemning nederst på siden: Stengt Internett gir bedre kosentrasjon om skolearbeidet.

Hvis vi for eksempel i klassen har noen bøker for lekser og noen pc-er med åpen internett, og sier til elevene at de er fri til velge, da vil flertallet av dem velge spill eller andre ting i stedet for å lese bøker, fordi det er lett og spill er morsomt. Det blir slik fordi de ikke vet hva som er fremtiden og tenker på ansvar for den. Derfor må vi vise riktig vei til dem for at de kan skaffe en god fremtid til seg selv og til dette landet. Begge deler trenger dette. Det er ikke slik at man jobber bare for seg selv eller bare for landet.

Les også

Nyheter skremmer barn mer enn fiksjon