Viktig skolesatsing av Regjeringen, rødgrønne er sjokkert over egen politikk

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Jorulf Elias Laabak skriver at Regjeringens satsing på tidlig innsats er hovedårsaken til forbedret lærertetthet på barnetrinnet i Fredrikstad. Han mener at rødgrønne politikere er sjokkert over egen politikk når de kritiserer at enkelte ungdomsskoler mister ekstrastillinger.

DEL

Leserbrev 

Forskning viser at tidlig innsatts gir best læringseffekt. Derfor er regjeringens storsatsing på målrettede tiltak for mer tidlig innsats i skolen både riktig og viktig for elevene. Dette fordi altfor mange får den hjelpen de trenger altfor sent. Elever som henger etter, må hjelpes så tidlig som mulig i utdanningsløpet.

Tiltak som settes inn tidlig i skoleårene har større effekt på elevenes læring, enn tiltak som settes inn sent i opplæringen. Sammen med KrF og Venstre, har regjeringen bevilget penger til 1000 nye permanente lærerstillinger på 1. til 4.trinn, fordelt på alle kommuner. I tillegg har regjeringen i 2017-budsjettet foreslått å bevilge 150 millioner kroner i kommunerammen til tidlig innsats. Dette tilsvarer 360 millioner kroner for skoleåret 2017-2018, eller nesten halvannen milliard de neste fire skoleårene. Det gjør kommunene i stand til å prioritere skolen og flere lærere.

Regjeringen og samarbeidpartienes storsatsing på tidlig innsats og midler til økt lærertetthet på 1. til 4.trinn, utgjør i Fredrikstad langt mer enn de rødgrønne, midlertidige, bevilgningene til et forsøk med flere lærere på ungdomsskolen. Fredrikstad har fått om lag 4,9 millioner, sju stillinger, til denne midlertidige satsingen. Regjeringens permanente storsatsing betyr dog en bevilgning på over 5,2 millioner til tidlig innsats og mer enn 10 millioner til økt lærertetthet i småskolen i Fredrikstad.

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Fredrikstad viser da også at det er regjeringens satsing på tidlig innsats som er hovedårsaken til forbedret lærertetthet på barnetrinnet i kommunen. I rødgrønne Fredrikstad er dog lærertettheten på ungdomstrinnet betydelig redusert de siste årene. Dette til tross for den blå regjeringens videreføring av sju ekstra, midlertidige stillinger, og altså lenge før utfasingen av denne ordningen.

Enkelte rødgrønne politikere i Fredrikstad «leker» nå sjokkert over at regjeringen avslutter et prosjekt med økt lærertetthet på noen få utvalgte ungdomsskoler. Dette er snodig, da dette er det tidspunktet de rødgrønne selv i sin tid bestemte at det skulle avsluttes. Snodig, da man følgelig er sjokkert over egen politikk.

Det viktigste politikerne kan gjøre er å skape en skole hvor elevene trives, mestrer, lykkes og lærer mer. Derfor er det meget gledelig at lærerkompetansen, tidlig innsats, lærertettheten på barnetrinnet og skolehelsetjenesten i Fredrikstad er og blir betydelig styrket som en følge av regjeringens formidable skolesatsing. 

Jorulf Elias Laabak

Bystyrerepresentant og medlem oppvekstutvalget, Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags