Gå til sidens hovedinnhold

Sang må styrkes, kreative fag taper når alt i skolen skal være målbart

Artikkelen er over 4 år gammel

Interesseorganisasjonen Musikk i Skolen ber om et møte med Kunnskapsdepartementet for å fremme sin krav om å styrke musikkfaget i grunnskolen.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

 

Protestgruppen mot fjerning av sang i læreplanen har nå 24.000 medlemmer på Facebook, og alle kommentarer og kronikker i nasjonale medier viser at det er et bredt både folkelig og faglig «opprør» for de estetiske fagenes rolle og posisjon i skolen. Musikk i Skolen, som er landets største og eldste interesseorganisasjon innenfor området, mener tiden nå er overmoden for å konkretisere, slik at man kan garantere en adekvat gjennomføring av musikkfaget i praksis. Vi vil nå anmode departementet om et møte med mål diskutere både kortsiktige og langsiktige løsninger for musikkfaget i grunnskolen.

De siste dagenes debatt har vist et stort engasjement for alle de problemstillinger som Musikk i Skolen arbeider med hver dag. At uttalelsene er så mange og så sterke, avspeiler – ikke overraskende – den utviklingen som nå har foregått en god stund. Særskilt de siste ti årene har man sett en prioritering av de grunnleggende ferdighetene i skolen, med ønske om å gjøre skolen mer målbar, mens det i liten grad har blitt reservert tid eller ressurser for de fag som bidrar vesentlig til elevenes evne til deltagelse, kommunikasjon, samarbeid og til kreative og skapende arbeidsmetoder.

Dette har to utfall; sangens både egenverdi og instrumentelle funksjon i skolen er svekket, og musikkfaget som fag har mistet sin posisjon. Dette til tross for omfattende forskning som viser at både praktisk og estetisk erfaring er grunnleggende viktig for både den enkelte elevs utvikling og for hele skolemiljøet.

Vi har lang erfaring med å jobbe opp mot lærere og skoler med mål å styrke musikkfagets posisjon i skolen. Det vi registrerer gjennom vårt virke, er at det nå er helt nødvendig med strukturelle forandringer og forbedringer for at musikkfaget skal kunne gjennomføres på en god måte i skolen.

Vi i Musikk i Skolen mener tiden nå er overmoden for at Kunnskapsdepartementet definerer tiltak. Politisk ledelse og departement må sikre kompetansen for musikkfaget på skolen ved å innføre kompetansekrav for musikklærere, og derved også sikre at det skapes fagmiljø på skolen for dette faget, og i tillegg på sikt vurdere både økt timeantall for musikk samt vurdere eksamenskrav i musikk for ungdomsskolen. Utdanningssektoren må gjeninnføre sangen i lærerutdanningen, slik at sang ikke kun blir et ansvar for musikklæreren, men et virkemiddel som alle på skolen kan ta i bruk. Skoleeier må prioritere å sende lærere på kompetansegivende etterutdanning, samt å prioritere hensiktsmessige lokaler og verktøy for musikkundervisningen.

Vi forventer nå at Kunnskapsdepartementet tar både det folkelige og faglige engasjementet på alvor og har derfor anmodet om et møte med departementet snarest mulig der vi med vårt erfaringsgrunnlag gjerne bidrar til å drøfte både kortsiktige og langsiktige løsninger for musikkfaget i grunnskolen.

Kommentarer til denne saken