Norsk skole får et verdiløft

– Det er viktig at disse verdiene er ikke bare blir honnørord i en lovparagraf. De må løftes fram, og vektlegges i undervisningen, mener stortingsrepresentanten for KrF.

– Det er viktig at disse verdiene er ikke bare blir honnørord i en lovparagraf. De må løftes fram, og vektlegges i undervisningen, mener stortingsrepresentanten for KrF.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Skole handler ikke bare om utdannelse, men like mye om dannelse, skriver Line Henriette Hjemdal i sin argumentasjon for at skolen skal legge mer vekt på å formidle verdier.

DEL

Leserbrev 

KrF har lenge ønsket et verdiløft i skolen. Denne høsten har KrF fått med alle partier på å be regjeringen sikre et verdiløft ved at formålsparagrafens fellesverdier bedre innlemmes i alle fag og på alle nivåer i skolen.

I løpet av ti skoleår skal Østfolds barn og unge lære mye. De skal knekke lesekoden, lære å regne, lære språk, naturfag, historie og mye, mye mer. Men skolen har et samfunnsoppdrag som er både videre og dypere enn å gi elevene grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning.

Skolen skal også være en aktiv verdiformidler, sette elevene i stand til å mestre sine egne liv, og legge grunnlaget for at elevene kan bli gode medmennesker og samfunnsborgere. Skole handler ikke bare om utdannelse, men like mye om dannelse.

Skolens verdigrunnlag er nedfelt i skolens formålsparagraf. Opplæringen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet – verdier som også kommer til uttrykk i andre religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene».

Det er viktig at disse verdiene er ikke bare blir honnørord i en lovparagraf. De må løftes fram, og vektlegges i undervisningen. Alle lærere har ansvar for å jobbe med elevenes grunnleggende ferdigheter. På samme måte, må alle lærere også jobbe kontinuerlig med å løfte fram formålsparagrafens fellesverdier i skolehverdagen. Dette må fremgå som en tydelig prioritering i hele læreplanverket.

Østfold er porten inn til Europa, med vår beliggenhet har vi alltid tidligere fått nye kulturelle og religiøse strømninger til vårt fylke. Den teknologiske utviklingen går raskt. I eget fylke har vi verdensledende bedrifter som både utvikler og bruker disse mulighetene.

Men nye muligheter, reiser også etiske og verdimessige dilemmaer. I et samfunn som blir stadig mer flerkulturelt og flerreligiøst, er det viktig både å legge opp til en åpen dialog om verdier, og å forsøke å finne fellesverdier som vi kan enes om i skolehverdagen, så vel som hverdagen for oss alle. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags