I slutten av oktober arrangerte Østfold kulturutvikling fagdag for rektorer, lærere og skolebibliotekarer i Østfold på nye flotte Rygge ungdomsskole og bibliotek. Fagdagen har vært arrangert forskjellige steder i fylket på høsten hvert år de siste ti–tolv årene.

Østfold kulturutvikling ved fylkesbiblioteket har samarbeidet med Skolebibliotekarforeningen i Østfold, NBF avdeling skole, Høgskolen i Østfold og Utdanningsforbundet om denne fagdagen som er gull verdt for å ta vare på og videreutvikle gode skolebibliotek og gode leseferdigheter for barn og ungdom i Østfold.

Østfold kulturutvikling

Mona Ekelund ved Østfold kulturutvikling har vært primus motor for denne fagdagen de siste årene, så også i år. Denne gangen var rektorer i grunnskolen spesielt invitert, og noen hadde kjent sin besøkelsestid og tatt imot invitasjonen.

For alle dem som gikk glipp av denne inspirerende og viktige dagen, håper vi at Marit Mundahl i Fredrikstad og skolesjefer i andre Østfold-kommuner kan klare å få kapret de to inspirerende foreleserne fra Spangereid skole i Lindesnes før de blir for opptatt med å reise landet rundt med budskapet sitt.

Rektor Even Tronstad Sagebakken og skolebibliotekar Line Hjellup har rett og slett en slags oppskrift på hvorfor og hvordan man ved å jobbe systematisk og sette lesing tydelig på timeplanen, oppnår veldig gode resultater på leseferdigheter–og faktisk på engelsk- og matematikkunnskaper også, som en positiv gevinst på kjøpet.

Leseglede og tidlig innsats

Even Tronstad Sagebakken og Line Hjellup ble spurt om de tok imot besøk på skolen sin og om de kunne komme tilbake til oss i Østfold, og begge deler svarte de positivt på. Det er vel bare å si «førstemann til mølla». To bærebjelker var spesielt viktige i satsingen, leseglede og tidlig innsats. «Det er viktig å skape en kultur for lesing,» sier den entusiastiske rektoren på Spangereid.

Det var for øvrig mange gode ringvirkninger av leseopplegget som hele personalet ved skolen hadde jobbet med og utviklet gjennom flere år. En av virkningene var at de hadde nesten ingen utgifter til spesialundervisning lenger fordi de på et tidlig tidspunkt oppdaget og hjalp de elevene som slet med å lære seg å lese.

Elevene må «bade i bøker». De må ha nok av både skjønnlitteratur og faglitteratur å velge mellom, og dagens barn skal ha dagens litteratur.

De brukte heller pengene på å kjøpe inn bøker til skolebiblioteket. De hadde gått fra å være dårligste skole på Pisa og andre leseundersøkelser til å bli nesten best. Og de hadde et rekordstort utlån på over 12.000 bøker pr. år på omkring 160 elever, det blir i gjennomsnitt 75(!) bøker pr. elev pr. skoleår. Og når man vet at man må bruke rundt 10.000 timer på å bli skikkelig god i noe, for eksempel å lese, så monner det litt med 75 bøker i året.

Lesing på timeplanen

I tillegg til leseglede og tidlig innsats er tilgjengelighet et viktig stikkord når det gjelder leseopplæring. Elevene må «bade i bøker». De må ha nok av både skjønnlitteratur og faglitteratur å velge mellom, og dagens barn skal ha dagens litteratur. Det er ikke noe i veien med klassikerne, men barna må også få mulighet til å lese ny litteratur. Og Elevene må «bade i bøker». De må ha nok av både skjønnlitteratur og faglitteratur å velge mellom, og dagens barn skal ha dagens litteratur.

Det må være lettere å ty til en bok enn å la være. Det å lese bøker må være en helt naturlig del av skolehverdagen–hver dag. På Spangereid har alle elever 15 minutter stillelesing i selvvalgt bok hver dag på skolen pluss 15 minutter lesing hjemme. Det er en av de ti nøklene til god leseferdighet som skolebibliotekar Line Hjellup har utviklet sammen med rektor og resten av lærerkollegiet.

Gir bedre psykisk og fysisk helse

God leseferdighet utjevner sosiale forskjeller, reduserer behovet for spesialundervisning, utvikler hjernen, gir bedre psykisk og fysisk helse og øker gjennomføringsgraden i videregående opplæring viser ny forskning. Ifølge rektor Even Tronstad Sagebakken er «Lesing heile nøkkelen til læring!»

Les også

Sommerlesning er god samfunnsøkonomi