Uakseptabelt at skolen ikke gjør nok i mobbesaker

– Årsrapporten 2017 for seksjon for utdanning og oppvekst i Fredrikstad, viser at det er et økende antall elever som henvises til PPT på grunn av bekymringsfullt stort skolefravær grunnet angst, mistrivsel og stress, opplyser Jorulf Elias Laabak.

– Årsrapporten 2017 for seksjon for utdanning og oppvekst i Fredrikstad, viser at det er et økende antall elever som henvises til PPT på grunn av bekymringsfullt stort skolefravær grunnet angst, mistrivsel og stress, opplyser Jorulf Elias Laabak. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Jorulf E. Laabak mener systemsvikt er årsak til Fredrikstad-skolens mobbeproblem: – Det er foreldre og barn som melder fra, men ikke blir hørt. Tiltak som fattes, men ikke følges opp. Hele fem elever byttet skole forrige skoleår fordi de ble mobbet.

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Opplæringsloven stadfester alle elevers rett til et trygt og godt psykososialt skolemiljø. Mobbing er et klart brudd på denne retten, men fakta både lokalt og nasjonalt viser at mange barn mobbes på skolen. Ingen barn skal måtte oppleve mobbing i Fredrikstad. Derfor er det uakseptabelt at skolen ikke evner å gjøre nok for å forebygge, gripe inn og følge opp mobbesaker på en tilfredsstillende måte.

Mobbesaker kan være svært komplekse og vanskelige. Derfor må man til enhver tid stille seg spørsmålet om man har den kompetanse, verktøy og virkemidler som skal til for å for å forebygge, avdekke og forhindre mobbing. Uansett er erkjennelsen av at det finnes mobbing helt nødvendig om vi skal komme videre i arbeidet mot mobbing. Det handler om holdninger, samt en kontinuerlig og langsiktig innsats fra både skole, hjem og samfunnet for øvrig.

Det er uakseptabelt at barn skal få ødelagt oppveksten sin fordi voksne ikke så, oppdaget, eller evnet å gjøre noe.

August 2017 innførte regjeringen et nytt og strengere mobbelovverk, samt en ny klageordning til fylkesmennene. Klageordningen gir foreldre og elever mulighet til å klage hvis de mener skolen ikke tar mobbingen på alvor. Tall fra det første året med ny mobbelov viser at skolene ikke gjør nok. På landsbasis har elevene fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin. I Østfold var det 32 saker hvor kommunene brøt aktivitetsplikten sin.

Skolen i Fredrikstad hadde foregående skoleår hele 165 saker etter opplæringslovens § 9A. Fra august 2017 til september 2018 har 15 saker knyttet til skolemiljø vært til behandling hos fylkesmannen. Fylkesmannen og UDIR har fattet vedtak om at skolen i Fredrikstad har brutt aktivitetsplikten i fem av disse sakene. Dette forteller oss om et system som svikter. Det er foreldre og barn som melder fra, men ikke blir hørt. Tiltak som fattes, men ikke følges opp. Hele fem elever byttet skole forrige skoleår fordi de ble mobbet. Slik skal det selvsagt ikke være. Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å stoppe mobbing.

Nyere forskning tyder dessuten på at alle elever kan utvikle skolevegring dersom skolemiljøet er utrygt og uforutsigbart, derfor har skolen en sentral rolle i å forebygge skolevegring gjennom å sørge for et godt psykososialt og mobbefritt læringsmiljø for hver enkelt elev. Årsrapporten 2017 for seksjon for utdanning og oppvekst i Fredrikstad, viser at det er et økende antall elever som henvises til PPT på grunn av bekymringsfullt stort skolefravær grunnet angst, mistrivsel og stress. Etatssjef skole har i oppvekstutvalget opplyst at rundt 70 elever har et bekymringsfullt stort fravær tidlig i inneværende skoleår. Dette er utviklingstrekk som må tas på største alvor.

Et dårlig psykososialt skolemiljø begrenser mulighetene til god faglig og sosial utvikling. På lang sikt kan det føre til frafall i videregående skole, samt reduserte muligheter for utdanning og arbeid. Elevundersøkelsen viser heldigvis at de aller fleste elevene trives og har det bra på skolen i Fredrikstad.

Dog har vi nå også urovekkende tall som dessverre viser at altfor mange elever blir mobbet og at kommunen har brutt aktivitetsplikten i en rekke saker. Fredrikstad Høyre er helt klare på at om det så bare er én elev som mobbes, er det én for mye. Det er uakseptabelt at barn skal få ødelagt oppveksten sin fordi voksne ikke så, oppdaget, eller evnet å gjøre noe.

Jorulf Elias Laabak

Bystyrerepresentant Høyre

Fredrikstad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken