Gå til sidens hovedinnhold

Toppledere i Fredrikstad kommune feilinformerer politikerne

Artikkelen er over 2 år gammel

Per Christian Olsen, med mange år i sentrale stillinger i barnevernet i Østfold, skriver at kommunale ledere feilinformerte politikerne i oppvekstutvalget om at det var satt i verk tiltak i alle meldte saker om krenking eller mobbing.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Jeg var tilhører i Oppvekstutvalgets møte 12.09.2018. Der behandlet utvalget sak nr. 16/3342 Elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Det ble opplyst fra administrasjonen at 155 elever hadde opplevd krenking fra andre elever og at fem elever hadde oppgitt mobbing som årsak til skolebytte.

I saksfremlegget fremgår det at «Samtlige saker etter oppll. § 9 A-4 og § 9 A-5 er fulgt opp med tiltaksplaner, slik regelverket krever. Saker etter § 9 A-5 blir også meldt etatssjef skole. Etter endringen i regelverket fra august 2017, er vedtaksplikten erstattet med aktivitetsplikt. Utarbeiding av tiltaksplaner er en del av skolens aktivitetsplikt.»

Får det noen konsekvenser for topplederne i kommunen når de bevisst feilinformerer politikerne?

Det virket som utvalgets medlemmer var følelsesmessig berørt av at antallet var så høyt. Representanten Vik fra Fremskrittspartiet hadde flere spørsmål til administrasjonen.

Konst. kommunalsjef for oppvekstseksjonen, Bekker, overlot til etatssjef skole, Mundahl, å svare på spørsmålene. I svaret fra administrasjonen fremgikk det at «kommunen har ikke brutt aktivitetsplikten i noen saker» og «kommunen har gjort det som er forventet».

Faktum er at både Bekker og Mundal den 07.09.18 – fem dager før oppvekstutvalgets møte – ble kjent med et brev fra Utdanningsdirektoratet der det uttrykkelig ble opplyst at «kommunen dermed ikke har grunnlag for å skrive at aktivitetsplikten var oppfylt». I brevet fremgikk det også at «Utdanningsdirektoratet kontakter Fylkesmannen i Østfold for videre oppfølging av kommunen». Brevet er datert 07.09.18 og jeg kan dokumentere at det ble sendt til Mundal pr. e-post og til Bekker pr. SMS den samme dagen. Jeg forutsetter at ledere leser tilsendt post i løpet av fem dager.

I Fredriksstad Blad 03.10.2018 stilles det spørsmål om problemer med kommunens forståelse og etterlevelse av lovverket og der siteres Bekker på at «det er beklagelig og forventer å bli kontaktet for et oppfølgingsmøte for å rydde opp i eventuelle misforståelser».

I det samme avisoppslaget siteres ordfører Jon-Ivar Nygård på at «dersom det er noe på et kompetansemessig eller strukturelt nivå må det tas med administrasjonen, og at det ansvaret ikke ligger hos politisk ledelse».

Jeg synes det er svært alvorlig at kommunen ikke følger opplæringsloven og at administrasjonen gir politikerne uriktig informasjon om egne forsømmelser. Så langt jeg kan vurdere, er dette et problem som angår kompetanse, holdninger og struktur. Det bør bekymre både allmennheten og politikerne.

Får det noen konsekvenser for topplederne i kommunen når de bevisst feilinformerer politikerne? Hvordan skal politikerne utøve sin rolle når administrasjonen ikke gir fullstendig informasjon?

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.