Skolen må i enda større grad «løfte» alle elever

Stor spenning ved skolestart. – Skolen må gi barn riktig og skikkelig hjelp med en gang utfordringene oppstår, skriver Jorulf Laabak.

Stor spenning ved skolestart. – Skolen må gi barn riktig og skikkelig hjelp med en gang utfordringene oppstår, skriver Jorulf Laabak. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jorulf Laabak refererer en rapport som viser at skolene i Fredrikstad bidrar til bedre resultater enn hva elevgrunnlaget skulle tilsi. Men det er ikke nok så lenge mange går ut av grunnskolen uten å kunne lese og regne skikkelig.

DEL

Leserbrev

Mye er bra og går i riktig retning i skolen. Kvalitetsmeldingen 2017 for grunnskolen i Fredrikstad viser dog at relativt mange elever på ungdomstrinnet har et for svakt kunnskapsgrunnlag. Dette ser vi ved andelen elever på de laveste nivåene på nasjonale prøver og de laveste karakternivåene i standpunkt. Derfor er det nødvendig med nye og gode tiltak som bidrar til å ruste elevene for videre skolegang og fremtidens arbeidsliv.

En for stor andel elever i Fredrikstad går ut av grunnskolen uten å ha med seg de grunnleggende ferdighetene de trenger for å fullføre videregående opplæring, og altfor mange ender som en konsekvens opp utenfor arbeidslivet. Dette er en utfordring for den det gjelder, men også for samfunnet som helhet. Derfor må skolen bli enda bedre på å hjelpe elever som av ulike grunner ikke mestrer skolehverdagen godt nok.

Skolen er en viktig arena for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap. Kvalitetsmeldingen viser dog at mange elever ikke lærer det de trenger på skolen. Barn som opplever nederlag på nederlag gir ofte opp og prøver å unngå det som er vanskelig. Slik kan skolen raskt bli en arena for nederlag snarere enn en arena for mestring. Derfor må skolen gi barn riktig og skikkelig hjelp med en gang utfordringene oppstår.

Dette fordrer en skole med kompetanse, tidlig innsats og gode hjelpetjenester.

Utfordringene er ofte tydelige tidlig i skoleløpet. Følgelig må skolen gis rammevilkår som gjør den i stand til å fange opp og styrke opplæringen til nettopp disse barna. Elever skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den. Derfor er det et riktig og viktig grep at skolen nå får en plikt til rask og intensiv opplæring for elever i 1. til 4. klasse dersom de blir hengende etter i å lese, skrive eller regne.

Et godt psykososialt læringsmiljø er en forutsetning for læring. Elevundersøkelsen viser at elevene i Fredrikstad trives, dog er det elever som opplever mobbing. Skolen må fange opp elever som opplever mobbing, vanskelige familiesituasjoner eller psykiske helseutfordringer. Dette fordrer en skole med kompetanse, tidlig innsats og gode hjelpetjenester. Derfor er satsingen på kompetanseutvikling, skolehelsetjenesten og en skjerping av skolens plikt til å handle i mobbesaker viktige grep.

Fredrikstad har faglig dyktige lærere og andre ansatte som utgjør en viktig forskjell for elevene. I følge SSB-rapporten  «Er det forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen?» bidrar skolene i Fredrikstad til bedre resultater enn hva elevgrunnlaget skulle tilsi. Dette er bra, og viser at det jobbes godt og riktig på flere plan, dog er vi ikke i mål.

Barna som starter på skolen har svært ulike utgangspunkt. Skolen må i enda større grad «løfte» alle elever, uavhengig av hvor mye utdanning foreldrene deres har. Ingen barn i Fredrikstad skal måtte gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Skolen skal være en arena for både mestring, trivsel og læring, slik at alle barn i Fredrikstad kan mestre sin a-b-c og 1-2-3.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags