Flinke lærere en forutsetning for en god skole

Høyre vil at alle nyutdannede lærere skal få en erfaren mentor de første årene. På bildet ser vi Kari Rikheim ønske velkommen til skolestart.

Høyre vil at alle nyutdannede lærere skal få en erfaren mentor de første årene. På bildet ser vi Kari Rikheim ønske velkommen til skolestart. Foto:

Av

Erlend Øverby: – Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for en god skole. Som politikere må vi arbeide for at lærerne har de verktøy de trenger for å gjøre en god jobb.

DEL

Leserbrev

Høyre er et skoleparti, vi er et parti som er opptatt av kunnskap og læring. Vi vet at uten lærere er det ingen skole. Det er gode lærere som gir en god skole. Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for en god skole.

Høyre har i sitt program for høstens valg et sterkt fokus på læreren, og vil arbeide for at alle nyutdannede lærer skal få en erfaren mentor de første årene. Det er en stor overgang for nyutdannede lærere å gå fra skolebenken til klasserommet. Høyre ønsker at de som velger å bli lærere i Fredrikstadskolen skal få en personlig mentor som følger og støtter de gjennom de første årene som nyutdannet lærer.

Hvis skole er viktig, må du kumulere meg når du stemmer.

For å gjøre skolen attraktiv for gode pedagoger må vi også sikre at lærerne, som alle andre ansatte i kommunen, får faglig påfyll gjennom gode og relevante etter- og videreutdanningstilbud slik at de er faglig trygge i skolehverdagen.

Som kommune har vi et ansvar for at lærere og andre ansatte har en karriereplan basert på ønsker om faglig utvikling.
Skal vi sikre en god skole må vi først sikre at lærerne er godt motivert, at lærerne er faglig sterke i de fagene de underviser.

Som politikere må vi arbeide for at lærerne har de verktøy de trenger for å gjøre en god jobb. Vi må arbeide for at lærerne får verktøy og rammer som sikrer at hver enkelt elev kan nå sitt læringspotensiale. Gode verktøy vil gjøre det lettere å sikre individuelt tilpasset undervisning, og tidlig hjelpe og støtte elever som sliter eller er faglig sterke.

Hvis skole er viktig, må du kumulere meg når du stemmer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags