Til foreldrene: Vær stolte av barna deres – selv om det ikke ble sekser i alle fag

Av

I en tid der ord som «Generasjon prestasjon» og «ungdomspress» får mye oppmerksomhet, må det være lov til å snakke opp annen kompetanse enn bare den som blir målt på karakterkortet. Selv er jeg mer opptatt av karakter enn karakterer, skriver lærer Fredrik Raae i denne kronikken.