I lys av de siste ukers debatt har det kommet en rekke opplysninger fra personer med bakgrunn fra Iran-regimet. Det fortelles at jenter fra niårsalderen og kvinner kontrolleres på en rekke områder, og om straffereaksjoner dersom hijab ikke benyttes. Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål om hvorvidt kontroll og sanksjoner også finner sted i vår egen «lille verdensby». Det er derfor viktig å utfordre politiske og religiøse ledere, som har stor påvirkningskraft, til å ta stilling til om hijab bør forbys i barnehagene, skolene og i skolefritidsordningen i vår by.

I Fredrikstad er det svært mange barn og voksne som bærer hijab. Min oppfatning er at aldersgrensen i Iran, oppgitt til ni år, kan stemme godt med det bildet vi ser i vår by. Det kan oppfattes som om det er spesielt utbredt bruk blant barn med foresatte fra Somalia. Dersom barn og kvinner i vår by bruker hijab av samme årsak som i Iran, er det grunn til å stille spørsmålet om alle barn har likeverdige oppvekstvilkår, og hvorvidt kvinner opplever likeverd- og likestilling. Eller symboliserer hijab noe annet i vår by enn for eksempel Iran?

David Tehrani skrev på sin Facebook-side i juli 2018 at han vil bruke det neste året i politikken til å jobbe mot hijab i barneskolen. Det er spennende, jeg oppfatter Tehrani som kunnskapsrik og raus person og politiker.

Amal Aden skrev følgende i Dagbladet i juli 2017: Ved ikke å bruke hijab blir du stemplet som hore og vantro. Du blir behandlet annerledes, du bringer skam. Du må regne med stygge blikk og nedsettende kommentarer. Det er vanskelig å få venninner på skolen som kommer fra samme land som deg.

Bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i vår by, David Tehrani, skrev på sin Facebook-side i juli 2018 at han vil bruke det neste året i politikken til å jobbe mot hijab i barneskolen. Det er spennende, jeg oppfatter Tehrani som kunnskapsrik og raus person og politiker.

Dersom noen i vår «lille verdensby» stiller seg på siden av demokratiske verdier og prinsipper om å behandle gutter og jenter likt, og dersom hijab er en del av forskjellsbehandlingen, er det vår plikt å bestemme at dette plagget ikke skal tillates. Vi kan ikke akseptere at religion eller kultur setter begrensninger for jenter.

Ordføreren må ta ansvar for at alle innbyggerne i byen lever i tråd med de demokratiske verdiene og prinsippene som gjelder for alle. Det må avklares om hijab representerer en urimelig forskjellsbehandling mellom jenter og gutter i Fredrikstad. Videre om det eksisterer kontroll og eventuelle sanksjoner overfor de som ikke benytter hijab. Fremskrittspartiet vil utarbeide forslag gjennom interpellasjon til bystyret om dette temaet.