Én skole er best for Hvaler – Frp fortjener ros for å endre syn

Bjarte Bjønnes opplyser i innlegget at 60 prosent av elevene ved Floren skole bor på Asmaløy.

Bjarte Bjønnes opplyser i innlegget at 60 prosent av elevene ved Floren skole bor på Asmaløy.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Hovedpoenget med å etablere en felles skole er å kunne tilby en skole med best mulig kvalitet og et likeverdig opplæringstilbud for alle elevene, skriver Bjarte Bjønnes på vegne av Hvaler Høyre.

DEL

Leserbrev 

La det være klart. Hvaler Høyre har aldri vært i tvil om hvilken skolestruktur vi mener er den beste for Hvaler-samfunnet. Det er derfor et svært gledelig vedtak som ble fattet i kommunestyret på Hvaler 14/12-17 om å etablere en felles 1 til 7 barneskole i tilknytning til ungdomsskolen på Rød.

Debatten angående skolestruktur på Hvaler har pågått lenge, og har alltid vært en kilde til diskusjon. Den største endringen inntraff trolig på slutten av 60-tallet da ni skoler på Hvaler ble samlet til to, på henholdsvis Hauge og Floren.

Debatten rundt dagens skolestruktur på Hvaler er for øvrig svært godt utredet. I 2013 ble den store skole- og barnehageutredningen gjennomført. Dette var en stor og grundig utredning som besto av både representanter fra fagmiljøet og representanter fra brukerne. Arbeidet konkluderte med en anbefaling om å etablere en felles skole. Kommunestyret på Hvaler ønsket ytterligere dokumentasjon i saken og fattet i 2014 vedtak om en ekstern byggeteknisk/økonomisk utredning.

Det er åpenbart at barnefamilier har bosatt seg på Asmaløy til tross for at det ikke har eksistert noen barneskole på øya siden 2006.

Også denne utredningen ga en anbefaling om å etablere en felles skole. Våren 2015 lå saken angående fremtidig skolestruktur i Hvaler kommune ute til høring. Totalt kom det inn 159 høringsinnspill. For øvrig var 66 prosent av innspillene positive til en felles skole. Det har altså vært en god og grundig debatt angående valg av skolestruktur på Hvaler.

Den største forandringen etter denne prosessen er elevtallsutviklingen som viser et avtakende elevtall for Åttekanten og et økende elevtall for Floren. Økningen på Floren skyldes elever bosatt på Asmaløy. Vi nærmer oss en situasjon hvor nærmere 60 prosetn av elevene på Floren er bosatt på Asmaløy. Det er åpenbart at barnefamilier har bosatt seg på Asmaløy til tross for at det ikke har eksistert noen barneskole på øya siden 2006.

Hovedpoenget med å etablere en felles skole er imidlertid for Hvaler Høyre å kunne tilby en skole med best mulig kvalitet og et likeverdig opplæringstilbud for alle elvene på Hvaler. En skole som legger til rette for å møte fremtidens undervisning, og som stimulerer og tar vare på barns undring og nysgjerrighet.

En felles skole gir også nye muligheter. Et eksempel er at det gir grunnlag for å samle helsestasjonen og skolehelsetjenesten på et sted i tilknytning til alle barn på Hvaler. Denne tjenesten vil trolig spille en enda viktigere rolle i årene som kommer. Det er for eksempel funnet en sammenheng mellom økonomisk innsats i kommunal helsestasjon og antall barnevernssaker.

En nylig fremlagt folkehelseoversikt viser at Hvaler kommune har en større andel barn med barnevernstiltak enn kommuner ellers i landet. Fra 2020 vil den kommunale barneverntjenesten også oppleve å få en større økonomisk byrde enn tilfellet er i dag. Ved å samle ressursene gis skolehelsetjenesten et bedre utgangspunkt i forhold til forebyggende arbeid og tidlig intervensjon. Det er ikke fornuftig at en helsesøster skal bruke tiden sin i bil mellom skolene.

Utover den faglige tilnærmingen til valg av skolestruktur er det naturligvis et viktig poeng at man sparer noen millioner kroner årlig i drift. En besparelse som gir økt handlingsrom for all tjenesteyting på Hvaler. Men først og fremst et handlingsrom som vil komme våre barn og unge til gode gjennom økt kvalitet på innholdet i Hvalerskolen.

Frp skal ha honnør for å ha endret sitt syn i denne saken. Det har neppe vært enkelt. Dog viser de ansvar for kommunens tjenesteyting ved å treffe denne beslutningen. En beslutning som sammen med stemmene fra SV, MDG og Høyre sikrer flertall for en felles skole på Hvaler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags