Vi er skolefolk/lærere i Hvaler som har lyst til å si vår mening

Fra oppropet: Hvalersamfunnet er unikt ved at vi har flere oppvekstsentra, og skolene er et viktig innslag i allerede etablerte lokalsamfunn. Vi mener at kommunen er best tjent med to barneskoler og en ungdomsskole.

Fra oppropet: Hvalersamfunnet er unikt ved at vi har flere oppvekstsentra, og skolene er et viktig innslag i allerede etablerte lokalsamfunn. Vi mener at kommunen er best tjent med to barneskoler og en ungdomsskole.

Av

I kortfattede punkter tar fire skolefolk i Hvaler oppgjør med én skole-politikken.

DEL

Leserbrev

Vi støtter ikke én skole i kommunen.

Det er ikke gitt gode nok begrunnelser for at barna får bedre læringsutbytte ved å være elever ved en skole på Rød.

Vi setter spørsmål ved om lærernes behov settes foran elevens.

Hvalersamfunnet er unikt ved at vi har flere oppvekstsentra, og skolene er et viktig innslag i allerede etablerte lokalsamfunn.

Vi mener at kommunen er best tjent med to barneskoler og en ungdomsskole.

Vi mener det er en god løsning at Hvalers ungdommer kan samles i en ungdomsskole.

Skolene bør ligge der vi allerede har etablerte, vitale lokalsamfunn.

Vi frykter at nedleggelse av skolene også vil dra med seg barnehagene.

Vi ser at barneskolene i dag ligger i gang-/sykkelavstand til unike naturområder av nasjonal verdi. Det er fantastiske nærområder som enkelt gir gode muligheter for uteskole og fysisk aktivitet.

Vi tenker at det finnes større lærermiljøer andre steder for de som ønsker det. Vi forblir små okke som.

Vi tenker at nødvendige innsparinger bør skje på ledelsessiden.

Vi mener at barneskolene de siste årene har vært «snakket ned».

Vi mener at bygningsmassen ved Floren og Åttekanten kan restaureres ved behov.

Vi mener det ikke finnes empiri på at sentralisering vil gi en bedre skolehverdag for elevene.

Vi mener det ikke finnes grunnlag for å hevde at det blir mindre utenforskap og mobbing på en større skole.

Vi mener at et godt signal til mennesker som ønsker å etablere seg på Hvaler er at det finnes barneskole i området. Vi vet at det hele tiden endres hvor elever/barnefamilier bor.

Vi mener at de politiske prosessene som har ledet fram til avgjørelsen vi har i dag, er et mesterskap i vingling og uklare verdivalg.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags