Uendret skolestruktur på Hvaler vil føre til økt eiendomsskatt

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Hvaler-ordfører Eivind N. Borge mener én ny barneskole på Asmaløy gir kommunen den rimeligste og beste skolen.

DEL

Leserbrev 

Kommunestyret i Hvaler har vedtatt at det skal bygges en ny barneskole på Asmaløy. I den sammenheng har Fylkesmannen i Østfold ikke godkjent vedtaket på grunn av prosessen frem til vedtak. Det er viktig å legge merke til at det er prosessen og ikke beliggenhet som Fylkesmannen peker på i sin beslutning.

Hvaler Frp har hele tiden ment at det ville være riktig å beholde skolene slik de er i dag, frem til det ble lagt frem utredning om rehabilitering og påbygging av Floren skole med kostnader på ca. 70 millioner. Det er samtidig et kostnadsoverslag på rehabilitering og bygging på Åttekanten med en prislapp på ca. 80 millioner. I disse utredningene er det ikke tatt med kostnader som vil påløpe i forhold til rigging og leie av brakker til alle elevene på begge skolene da ingen elever kan være i eksisterende bygg mens rehabilitering pågår. Vi snakker her om flere millioner i tillegg.

Det må være kommunens ansvar å legge til rette for at barn som vokser opp i Hvaler får en opplæring som i størst mulig grad er tilpasset morgendagens krav og forventninger i arbeidsmarkedet.

Det ville selvsagt være mulig å bygge en god skole for fremtidens elever både på Floren og Åttekanten, men kommunestyret har også et stort ansvar for økonomistyringen i Hvaler kommune. Låneopptak i kommunen er pr. i dag svært stor selv om en stor del av gjelden er selvfinansiert. Hvis vi ser på de totale kostnadene som vil påløpe ved utbygging av ungdomsskolen som pågår i tillegg til kostnadene for Åttekanten og Floren skole, vil nok dette beløpe seg til i overkant av 200 millioner.

Det ville være helt uforsvarlig av kommunestyret å sette kommunen i en slik situasjon der gjelden går over økonomisk smertegrense selv med dagens lave rentenivå. Vi vet alle at dagens rentenivå ikke vil være slik i all tid. Ved en fremtidig heving av renten, selv bare med et par prosentpoeng, vil finanskostnadene i kommunen bli nesten fordoblet. Dette vil være kostnader som ikke er bærekraftige med dagens inntekter. De partiene som i dag ønsker å beholde skolene slik de er, bør være så ærlige å fortelle at det er svært sannsynlig at kommunen må øke eiendomsskatten på sikt for å betjene så store finanskostnader.

En ny skole for barnetrinnet på Asmaløy vil ha en kostnadsramme på litt i overkant av 100 millioner. Dette betyr selvsagt langt lavere finanskostnader, som igjen betyr at kommunen i større grad har muligheter til god tjenesteyting på flere andre områder.

La oss nå se på hva det er mulig å få til. For det første så vil fremtidens arbeidsmarked forvente en helt annen kompetanse fra potensielle arbeidssøkere fordi det globale samfunnet endrer seg i stadig raskere takt. Det er dette som er drivkraften i kommunestyrets tenkning i forhold til en felles skole på Asmaløy. Det må være kommunens ansvar å legge til rette for at barn som vokser opp i Hvaler får en opplæring som i størst mulig grad er tilpasset morgendagens krav og forventninger i arbeidsmarkedet.

Vi mener at det å bruke tverrfaglig kompetanse i en langt større grad enn det vi greier i dag, er avhengig av et felles kompetansesenter på Asmaløy. Dette vil bety at alle de pedagogiske ressursene vi har i dag i større grad kan drive individtilpasset undervisning som igjen betyr at ditt barn vil få en undervisning som er tilpasset enkeltelevens begrensninger, men ikke minst muligheter.

Jeg har stor forståelse for at det er sterke følelser når det er snakk om skolestruktur. Men la oss heller forsøke i fellesskap å sette fokus på våre barns muligheter til å møte morgendagens krav og forventninger gjennom å legge til rette for bruk av all den gode pedagogiske kompetansen vi har i vår kommune, samtidig som vi får en effektivisering av våre driftskostnader.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags