Gå til sidens hovedinnhold

Turbulens i øysamfunnet – en utfordring for rådmann og ordfører

Artikkelen er over 3 år gammel

Eivind Børresen mener Hvalers ordfører og rådmann kanskje bør søke andre oppgaver dersom de ikke klarer å dra i land skolesaken med en prosess som preges av åpenhet og bred tillit.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Lederskapet i Hvaler har greid å skape usikkerhet om vitale lokale forhold. Det er lenge siden man måtte ty til folkemøter i skjærgårdskommunen. Folkelige reaksjoner med underskriftslister tyder ofte på svak og lukket ledelse. Både politisk og administrativt bør man ha fått noe å tenke på.

Det er viktig med bred enighet om store saker, ikke minst i en liten kommune som Hvaler. Engasjementet er kanskje ikke alltid så synlig fra alle hold, men det ligger under at svært mange vil verne om øyenes natur, historie og identitet. Til sjuende og sist er nettopp dette de særpregede «salgsverdiene» som benyttes for å trekke beboere, næringsliv og turister. Nærhet kjennes godt.

At boligblokker, bilvei i marka og parkering i fjellhall får massiv motstand fra mange hold og aldri blir noe av, er gjensvar på feilslått tilnærming til utviklingsbegrepet. Initiativet må erklæres dødt. Fagfolkene i administrasjonen forsto dette tidlig. Det må smartere og mer bærekraftige innspill til.

Den splittede flokk på høyresiden synes å ha heteslag i jakten på makten. Ny leder produserer oppskrift på det gode samfunn og lister opp selvfølgeligheter som samtlige partier kan underskrive. Hennes løsning ligger i hotell. Fremskrittspartiets Sørlien fisker i grumsete vann og fortsetter valgkamp-skriverier om velgere som settes på prøve.

Mange av oss andre kunne vel tenke oss å gjøre det omvendte; sette politikerne på prøve ved neste valg. Fremad og aldri glemme. Nå skremmer ordføreren med mer eiendomsskatt, noe han ikke vil ha, men gladelig styrer med.

I skolesaken har administrativ og politisk ledelse blitt irettesatt av kompetent regional myndighet. Deler av saksbehandlingen som fjerner barneskoler i to viktige lokalsamfunn er underkjent. Uten at det kan ha ringt så mye som en sykkelbjelle hos ordføreren, blir et hastig vedtak i et møte banebrytende for den kompliserte traseen videre. Nå åpnes for prestisje, skyttergraver, skremsler og hersketeknikker – foresatte får høre at det påhviler dem et stort ansvar når de fremsetter sine spørsmål. Hva med ansvaret på motsatt banehalvdel?

Store enheter er skummelt, de kan hele tiden drives mer effektivt, og være utsatt for budsjettmessige beskjæringer.

Skoleledere, spesialpedagoger og lærerorganisasjoner er skråsikre på storskolens velsignelse. Det høres likevel tvilende utsagn. Store fagmiljøer blir nærmest et mantra. Hvem tør å garantere at man kommer nærmere det enkelte barn av den grunn, og at barnetrinnets barn vil lære bedre og mer, bli tryggere og gladere, mindre mobbet, få flere venner osv.? Store enheter er skummelt, de kan hele tiden drives mer effektivt, og være utsatt for budsjettmessige beskjæringer.

Prosessen har fått laveste karakter og må hankes inn på rett spor. Det var noe med demokrati og medvirkning som fordrer fullt innsyn, og som fordrer tid til reell involvering. Når kommunen skal dokumentere barnas beste, vil de fleste tro at foresatte må grundig med i vurderingene. Men ordføreren har det travelt, med SV og høyrepartiene på laget. Bare Ap og Sp tar til motmæle. Det skal de i hvert fall ha respekt for.

Ett tema er den langsiktige situasjonen for lokalsamfunnene på Vesterøy og Kirkøy. Den demografiske utviklingen er vel kjent. Hvaler bør trenge politikere med tiltak som motvirker forgubbingen i stedet for å akselerere den. Å legge ned barneskoler er alvorlige saker. I en situasjon hvor Hvaler-grunnskolens sluttprodukt – de flotte avgangselevene i 10. trinn – gjør det meget godt, finner man tiden inne til å bryte opp.

Med skiftende prislapper på nybygg og rehabilitering, hvor førstnevnte synes å minke og sistnevnte bare øker, kan man lett forstå at tilliten svekkes. Mange vet at man vanskelig kan omorganisere seg vekk fra ressursmangel. Har man gått åpent nok inn i mulige investerings- og driftsvarianter? For eksempel en trinnvis rehabilitering?

Foreldregrupper posisjonerer seg i en kompleksitet som krever rådmannens og ordførerens aller største faglige og demokratiske kløkt. Klarer de ikke å lande en prosess som preges av åpenhet og bred tillit, bør de kanskje søke andre oppgaver.

Og skulle man – med alle faktorer grundig tygget og fordøyd – samle seg i bred forsoning om et, i Hvaler-målestokk stort, skolekompleks; bør foresatte trå til med fornyet engasjement for barn og unges oppvekst på Hvaler.

Kommentarer til denne saken