Treneringen fra Ap og Sp går ut over Hvalers elever

– Utredning som ledet til vedtak om én skole i Hvaler ble gjennomført med både interne og eksterne krefter, fra både bruker- og fagmiljø, påpeker Bjarte Bjønnes.

– Utredning som ledet til vedtak om én skole i Hvaler ble gjennomført med både interne og eksterne krefter, fra både bruker- og fagmiljø, påpeker Bjarte Bjønnes. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Etter de store og lange utredningene i prosessen om skolestruktur på Hvaler fortjener nå saken en endelig avgjørelse, skriver Bjarte Bjønnes, Hvaler Styrbord, i dette svaret til Hvaler Ap og Sp.

DEL

Leserbrev

Atter en gang forsøker Hvaler Arbeiderparti og Hvaler Senterparti å legge ordene i munnen på dem som ikke mener det samme som de selv i skolesaken på Hvaler. De hevder i sitt innlegg på f-b.no 23/11 at økonomi er det viktigste argumentet for tilhengerne av å samle skolene.

Enten er dette et forsøk på en populistisk fremtoning ved å hevde at tilhengerne av å samle Hvaler-skolen kun tenker økonomi fremfor barnets beste. Eventuelt evner de ikke å lytte til argumentasjonen til sine kolleger i kommunestyret. En kommune skal forvalte sine tilgjengelige ressurser til det beste for alle dens innbyggere. Bruker man mye et sted blir det naturligvis mindre til drift av andre kommunale tjenester. Økonomi er således naturligvis et moment i denne debatten.

Romløsningen for skole som nå foreligger tror jeg kan gi fantastiske muligheter for undervisning.

Dog kan jeg med sikkerhet si at både undertegnede og flere andre representanter i kommunestyret har brukt vesentlig mer tid i sin argumentasjon på å peke på fordeler i kvalitet i tjenesten og hensynet til barnets beste.

I saken fra desember 2017 ble det fattet et vedtak basert på en estimert kvadratmeterpris og behov i antall kvadratmeter. Det går tydelig frem i vurderingen i saken at et nøyaktig kostnadsbilde ikke kan gis før prosjekteringen. Det ble for øvrig også fremsatt at enkelte kostnader ikke var med i beregningen i 2017.

Naturligvis ønsker man investeringen så lav som mulig. Det kan imidlertid være greit å se på årsakene til økningen som nå foreligger. Arealet er økt i forhold til fremlegget i 2017. Dette begrunnes med vesentlige kvaliteter for elevenes læringsmiljø, altså til det beste for barna. Dette øker kostnaden. Kvadratmeterprisen er imidlertid faktisk redusert med i overkant av 3 000 kroner i forhold til fremlegget i desember 2017.

Romløsningen for skole som nå foreligger tror jeg kan gi fantastiske muligheter for undervisning. Borte er lange korridorer og trange klasserom. Den tar med seg det beste fra Hvaler-skolen i dag og legger til rette for et godt undervisnings- og læringsmiljø tilpasset et samfunn i endring.

Hvorvidt dette kan forsvares skal nå diskuteres.

Etter de store og lange utredningene i prosessen om skolestruktur på Hvaler fortjener nå saken en endelig avgjørelse. En utredning som for øvrig ble gjennomført med både interne og eksterne krefter, fra både bruker- og fagmiljø. Treneringen som nå pågår går ut over våre elever, og kan neppe sies å ivareta hensynet til barnets beste.

Bjarte Bjønnes

Uavhengig kommunestyrerepresentant, ordførerkandidat Hvaler styrbord, leder av utvalget for personrettede tjenester

Hvaler

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags