Totalt sett blir én ny skole dyrere enn å beholde de to som er i dag

– Man snakker om å bygge er nærmiljøanlegg ved Åttekanten skole, skriver aksjonsgruppa. Det er kostnader som er med når gruppa mener én ny skole blir dyrere enn å beholde Åttekanten (bildet) på Vesterøy og Floren på Kirkøy.

– Man snakker om å bygge er nærmiljøanlegg ved Åttekanten skole, skriver aksjonsgruppa. Det er kostnader som er med når gruppa mener én ny skole blir dyrere enn å beholde Åttekanten (bildet) på Vesterøy og Floren på Kirkøy. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Aksjonsgruppa for bevaring av barneskolene mener alle kostnader knyttet til den nye barneskolen på Hvaler kan bli så høye at besparelsen forsvinner, og mener det er feil i regnestykket for økt arealbehov ved skolen.

DEL

Leserbrev

Sannheten er faktisk ikke at Hvaler kommune «bommer» med 30 prosent slik det står i saksutredningen til formannskapet, PS 54/18. Igjen gjøres det helt enkle og elementære feil. Kommunen har feilberegnet med 42 prosent, når arealet øker fra ca. 3500 kvm til ca. 5000 kvm Hvor mye kan dette komme til å koste? Kostnaden har allerede økt med 32 millioner før byggeprosessen har startet.

Dette understreker at utredningen har vært mangelfull og at vedtaket er fattet på feil beslutningsgrunnlag. Er disse tallene man opererer med egentlig riktige? Eller er de gjort så lave at de kan bli akseptert av kommunestyret for å presse saken igjennom?

Forskning fra NTNU (forsker Kjell Austeng) viser til at det ofte budsjetteres for lavt i tidlig prosjektfase i slike saker, fordi man ønsker å få politisk gjennomslag for å få vedtatt bygging. Han viser også til at budsjettene ofte overskrides med hele 40 prosent.

Vi stiller også spørsmål om hvor mye de årlige drifts- og vedlikeholdskostnadene vil øke.

Når antall kvadratmeter økes med 42 prosent, så vil jo drifts- og vedlikeholdskostnadene øke vesentlig? Ettersom den årlige besparelsen ved å legge ned to skoler var anslått til kun tre millioner, så begynner det å virke som om det blir lite å spare til slutt. I tillegg snakker man om investeringer til å bevare gymsalen på Floren, samt å bygge et nærmiljøanlegg på Åttekanten. Hvor mange millioner kommer dette til å koste? Totalt sett så blir jo dette vesentlig dyrere enn å renovere skolene slik de nå står!

Vi i aksjonsgruppa har hele tiden fremmet vårt syn på det økonomiske, nærmiljøet og hva som er barnets beste. Vi viser gjentatte ganger til forskning som viser at det beste for barnet er små skoler. At SV nå går ut med at «Vi mener en felles barneskole vil være det beste for barna på Hvaler» uten å vise til noe dokumentert forskning eller kilder, er i beste fall mangelfullt og skuffende. Eller for å benytte Øyvind Fjeldbergs egne ord: Dette er påstander tatt ut av løse lufta. Verken Utdanningsforbundet eller Utdanningsdirektoratet kan vise til at store skoler er best for små barn. Det er lov å ha sine meninger, men å bygge ned nærmiljøet på Vesterøy og Kirkøy uten å kunne vise til en skikkelig utredning eller forskning gjør det vanskelig å ta SV seriøst.

Bjarte Bjønnes fra Hvaler Styrbord uttaler i Fredriksstad Blad 11. september at «Det kan om noen år bli en førsteklasse med bare to elever ved Åttekanten skole». Hvor han har dette tallet fra opplyser han ikke om, og det stemmer overhodet ikke. Det er lite tillitvekkende av en som har ordførerambisjoner å fremme slike usannheter (apropos populistisk fremtoning, som han denne uken hevder andre politikere bedriver).

Videre skriver han at «[…] på Hvaler mener jeg det er svært viktig at vi legger til rette for at barnefamilier eller fremtidige foreldre enten ønsker å forbli boende på Hvaler eller flytte til Hvaler. Dette skal vi gjøre ved å tilby en enda bedre grunnskole på Hvaler».

Vi kan ikke flytte alt til Asmaløy og tro at Hvaler vil eksplodere av nye innflyttere. Hvor skal de bo? Det er begrenset hvor mange flere det er plass til på Rød-feltet, og svært få vil flytte til Vesterøy eller Kirkøy når ikke det finnes skole eller barnehage der. Dette er en svært kortsiktig tankegang som ikke tar høyde for naturlige svingninger i demografien. Det er et generasjonsskifte på Kirkøy og Vesterøy, og om noen år så flytter barna fra Rød bort fra familiene sine – skal vi da flytte skolen på nytt?

At Bjønnes denne uken mener at de som kjemper for barnets beste og et bærekraftig øysamfunn trenerer saken vitner om at han ikke har tatt innover seg Fylkesmannens ugyldiggjøring av skolenedleggelse-vedtaket (gjort på Fylkesmannens eget initiativ, noe som også tilsier at dette er svært uaktsomt håndtert). Fylkesmannen skriver ordrett: «Fylkesmannen opphever Hvaler kommunestyres avgjørelse av 14. desember 2017 i sak PS 74/17 om endring av skolestruktur på grunn av mangelfull utredning»

Skolesaken på Hvaler blir nå ansett som den groveste pågående skolenedleggelsen i Norge – av Landslaget for nærmiljøskolen – så at noen politikere ikke vil godta at innbyggerne føler seg ført bak lyset og ønsker en ryddig prosess sier vel sitt om grunnleggende holdninger og verdier.

Ordfører, Frp og kommuneledelsen, nå må dere ta til fornuft! Vær så snill å lytt til innbyggerne og ordne opp i denne uryddige og lovstridige prosessen dere startet høsten 2017.

Aksjonsgruppa for bevaring av barneskolene

  • Lena Nystrøm Araldsen - forelder, FAU-leder Åttekanten skole
  • Elisabeth Livendal - forelder, FAU-medlem Hauge barnehage
  • Øystein Nystrøm Araldsen - forelder,
  • Ole Lindekleiv Berntsen - FAU-medlem Floren skole
  • Kristine Bjørge - forelder, FAU-medlem Hauge barnehage
  • Einar Børresen - forelder, FAU-medlem Floren skole
  • Alexander Hoff - forelder,
  • Svein-Olav Pedersen - forelder, FAU-medlem Floren skole
  • Marianne Østby - forelder, FAU-leder Hauge barnehage
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags