Svaret gir seg selv i skolesaken på Hvaler

– Hvaler trenger utkantene og utkantene trenger  barneskolene, mener Hans H. Utgård. Uten Floren skole ingen barnefamilier på de østre øyene.

– Hvaler trenger utkantene og utkantene trenger barneskolene, mener Hans H. Utgård. Uten Floren skole ingen barnefamilier på de østre øyene. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hans H. Utgård, Hvaler Sp, er ikke i tvil: – Hvaler taper på å utarme utkantene. Ikke en gang kommunesenteret Skjærhalden skal ha nærskole. Satsingen på tilflytting av barnefamilier på de østre øyene blir illusorisk.

DEL

Leserbrev
Nedleggingen av Åttekanten og Floren skoler rykker stadig nærmere. Saken fremmes nå på nytt i første kommunestyremøte etter ferien, etter en omdiskutabel høringsprosess som er gjennomført i en tid da de fleste er i feriemodus. I tillegg foreligger det en lovlighetsklage på tidligere vedtak, også med spørsmål om prosessen er innenfor lovverket. Utfallet av denne er uvisst.

Men uansett utfall og resultat av hele skolesaken, vil vi sitte igjen med et inntrykk av et Fremskrittsparti som har brutt et valgløfte – i en veldig konkret og enkel sak – å beholde tre skoler på Hvaler. Å bryte løfter om noe så viktig og grunnleggende burde være utilgivelig, men folk har tendens til å glemme fort eller bare lukke øya.

Virkningen av skolenedleggelsene vil imidlertid være der for all framtid.

Det som imidlertid ser ut til å være en rød tråd, er at ansatte og administrasjon tenker egen arbeidsplass og økonomi, mens foresatte og barn tenker miljø og barnas skolehverdag.

Høringsuttalelsene i skolesaken ble som forventet - med sterke meninger hos noen i begge leire, og en stor grad av tvisyn hos de fleste. Det er selvfølgelig mulig å se positive elementer i begge alternativene. Etter mange års kampanje for én skole fra sterke miljøer innen skole og administrasjon og en utbredt nedsnakking av Floren og Åttekanten, er det mest oppsiktsvekkende at såpass mange likevel er imot å legge ned de to skolene.

Det som imidlertid ser ut til å være en rød tråd, er at ansatte og administrasjon tenker egen arbeidsplass og økonomi, mens foresatte og barn tenker miljø og barnas skolehverdag.

Vi som sitter i kommunestyret skal tenke begge deler - og viktigst - vi skal tenke langsiktig samfunnsutvikling. Da gir svaret seg selv – Hvaler taper på å utarme utkantene. Ikke en gang kommunesenteret Skjærhalden skal ha nærskole. Satsingen på tilflytting av barnefamilier på de østre øyene blir illusorisk.

Fremskrittspartiets grunnlag for å skifte standpunkt synes å være rent økonomisk. Derfor er det rimelig å sette fokus på nettopp det. Det er grunn til å anta at en ny skole vil ha en prislapp på rundt 200 millioner, ikke 113 millioner, som administrasjonen har lagt fram. Bakgrunnen for dette er å finne i erfaringstall fra byggeprosjekter i samme kategori, hvor professor i bygningsregnskap K Austereng ved NTNU er kilde.

Det er også et åpent spørsmål hva som skal skje med Floren og Åttekanten når ungene forsvinner. Hvis det er tenkt løsninger som at kommunen beholder hele eller deler av bygningene til andre samfunnsformål, har vi pådratt oss store vedlikeholdsutgifter og eventuelle ombyggingskostnader.

Det er også stilt spørsmål rundt de estimerte kostnadene for rehabilitering av Floren og Åttekanten. Hvis det kun er økonomien som skal styre, er det altså svært usikkert hva vi ender opp med, samtidig som vi aldri vil få vite hva vi hadde fått til med rehabiliterte skoler.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags