Gå til sidens hovedinnhold

Skolenedleggelser med et pennestrøk på Hvaler

Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunestyregruppen til Hvaler Ap oppfordrer Høyre og Frp til å snu i skolesaken: – En dårlig og udemokratisk prosess. Hvaler Frp har brutt med programmet, og innbyggerne fikk ikke mulighet til å si sin mening.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvaler Frp og Høyre bestemte i kommunestyremøte 12.12.2017, at barneskolene Floren og Åttekanten på Hvaler skal legges ned. Det skal bygges en stor skole på Rød.

Sentralisering bør ikke være et svar på alle utfordringer. Det koster litt mer å drive tre skoler, men det er noe innbyggerne ønsker å prioritere. Det ga velgerne klar beskjed om under valget i 2015. Det var nok mange som stemte på Frp og Arbeiderpartiet som lovte å beholde dagens skolestruktur.

Her var det ikke engang en høringsfrist! Eller var det kanskje det enkleste at innbyggerne ikke fikk så god tid? 

 

Det var nok flere enn oss som ble svært overrasket da Frp snudde rett før budsjettmøtet i desember og sammen med Høyre bestemte seg for å legge ned Floren og Åttekanten. Det ble en svært udemokratisk og dårlig prosess. Her skulle man vedta en så viktig og stor samfunnsendring i Hvaler-samfunnet på få dager. Det ble ikke tid til noen stor debatt. På den måten klarte Hvaler Frp og Høyre å velge en behandling av saken som gikk så raskt at innbyggerne ikke helt skjønte hva som hadde skjedd.

At det ikke kom noen reaksjoner, ble tolket som at folk nå ønsket denne endringen. Men årsaken til fraværende reaksjon er at innbyggerne har tillit de politikerne de har stemt på. Innbyggerne har en samfunnskontrakt med politikerne gjennom valgprogrammet som sier noe om hva politikerne lover å gjennomføre hvis man stemmer på dem.

I Hvaler Frps program står det ordrett: «Hvaler Frp vil beholde dagens skolestruktur med to barneskoler og en ungdomsskole.» Innbyggerne har følt seg tygge på at dagens skolestruktur skulle videreføres, derfor var det ingen som i det hele tatt trodde det var mulig at Frp skulle legge ned skolene.

Det var bare snakk om dager imellom da vi fikk vite at Frp ville legge ned barneskolene, til vedtaket skulle behandles i kommunestyret. Hvordan skal innbyggerne rekke å si sin mening på denne korte tiden? Her var det ikke engang en høringsfrist! Eller var det kanskje det enkleste at innbyggerne ikke fikk så god tid? 

Å endre skolestruktur er en stor forandring som griper inn i fremtiden til folk som bor i kommunen vår. I 2014 hadde Hvaler en stor skoledebatt som startet ved at noen i administrasjonen ville ha samlet Hvaler-skolene til en skole. Ulemper og fordeler ble vurdert og det ble laget en større utredning.

Hvaler Arbeiderparti valgte å videreføre dagens skolestruktur, fordi vi mener det er det beste for ungene og for samfunnet. Vi mener at Hvalers samfunnsbygging gjennom tiår er bygd opp rundt våre lokalsentre, med nye byggefelt og byggeområder rundt skolene. Antall barn som vokser opp varierer, men det som ikke endrer seg, er boligområdene. Mange har i god tro valgt å flytte til boligområdene rundt Åttekanten nettopp fordi det er skole og et lokalsamfunn der. Det samme gjelder for Skjærhalden som er vårt kommunesenter med all den infrastruktur som er bygd opp rundt dette.

Dagens skoler på Hvaler er ikke små, de er gjennomsnittlige og mange er godt fornøyd med skolene på Hvaler. At ungdomsskolen samler alle Hvaler-elvene har vist seg å være en svært god løsning.

Hvaler kommunestyre har nylig lagt frem kommuneplanens arealdel til siste høringsrunde. Denne planen er et resultat av mye arbeid over flere år. Nå som en av de viktigste premissgivere i samfunnsbyggingen er revet bort, bør man starte prosessen på ny fordi planforslaget er bygget på dagens skolestruktur.

Når en så stor samfunnsendring som skolestruktur kan endres så raskt, er det fremdeles ingen skam å snu, tvert imot ville det vært en handling som ville fått stor respekt og at den folkelige ordføreren på Hvaler, til slutt valgte å lytte til folket.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 08:00.