Ny skole vil redde budsjettet på Hvaler

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Bjørn Tore Schulstad, tidligere rektor ved Floren skole, argumenterer for å samle Hvaler-skolen på ett sted, i tråd med forslaget Høyre legger frem når kommunestyret torsdag vedtar budsjett for 2017.

DEL

LeserbrevFremskritt for Hvaler å få en ny skole i sentrum av øyriket, OG det redder kommuneøkonomien OG det øker muligheten for å bevare Hvaler for alle generasjoner.

Nesten alle sier ja til én skole, når det viser seg at det ikke bare gir et bedre tilbud til barn og unge. En og annen i kommunestyret tviholder nok på gamle tanker om verdien i trekkfulle gamle skolebygg. Vi snakker om en million kroner bare i strøm på tre gamle skoler hvert år, alt annet enn Smart Energi.

Det er kanskje først og fremst de eldre på Hvaler som tjener på en ny skole, og det kan bidra til å dreie flertallet også i kommunestyret. Et demokrati skal gjenspeile fornuft og folket. Fornuften og fagpersonell har uttalt seg entydig i rapporten om nytten av én skole. Folket var overveiende positive til en ny skole i høringen. Haltende politisk håndverk det siste året kan nå rettes opp, det er ingen skam å snu.

Bakgrunn:

  • Hvaler har mange ganger diskutert å erstatte de de gamle skolene Floren og Åttekanten med en ny skole for hele kommunen i tilknytning til ungdomsskolen på Asmaløy.
  • Senest høsten 2015 ble skolestrukturen heftig diskutert. Da endte det med at kommunestyret sa nei til sammenslåing av skolene.
  • Når kommunestyret behandler budsjett for 2017 tar Høyre igjen frem forslaget, og presenterer et budsjett der partiet har funnet plass til en helt ny skole som kan stå ferdig om to år.

Arbeidet med å få på plass et tverrpolitisk flertall for å redde Hvaler med en redningsplanke inn i fremtiden, der alle skal være med, avhenger av viljen til å ta sitt individuelle ansvar. Ny skole og nye muligheter, skaper et politisk handlingsrom for mer til folket. Det er ikke lenger tvil om at det er en betydelig støtte for dette blant Hvalers innbyggere.

Vi skal derfor ikke bli overrasket over et vedtak som ivaretar det brede laget av folket, med et vedtak om en ny skole, fremfor gamle prinsipper fra forrige århundre blant noen bakmenn i enkelte partier. Vi ser at fornuftige og rake representanter vil kunne våge å stå for gode verdivalg, og være seg sitt ansvar bevisst, til tross for hardt press fra noen få.

Hvalers innbyggere fortjener representanter som ser muligheter og tar verdivalg når anledningen byr seg for smarte valg. Ja takk og begge deler er bedre enn å spare seg til fant. Representanter med integritet tar gode verdivalg på et selvstendig grunnlag. Her er det rom for alle representanter uansett partilogo, vær blant dem som hevder å arbeide for fellesskapets fremskritt der alle skal være med. Arbeid med ditt ansvar for Hvaler.

Nå i 2017 skjer det på nytt store endringer i norsk skole, med ny generell del til læreplan, nytt kapittel i opplæringsloven om elevers rettigheter for læringsmiljøet, og en rekke endringer i læreplanens faglige del. Store tunge endringsprosesser kan håndteres enklere av en felles skole i årene som kommer.

Vi vet at elevene vinner på et bredere miljø, lærer vinner på et større fagmiljø, foresatte vinner på en god skole med et helhetlige tilbud, som tilgang på en skolehelsesøster alle skoledager. Men en ny skole på plass får vi alle en bonus med nye muligheter ved frigjøring av midler fra drift gjennom lavere driftskostnader på flere vis.

Det vi nå ser tydeligere enn noen gang, er at et nytt bygg blir billigere enn rehabilitering, og det som blir frigjort av driftskostnad gir økt handlingsrom hvert år. Økt politisk handlingsrom kan utnyttes til en egen svømmehall i Hvaler og bedre kapasitet i tjenestetilbudet til eldre. Akkurat hva dette handlingsrommet blir brukt til, er jo først aktuelt når vi har et flertall for å få en skole på plass. Det blir spennende å følge kommunestyrets våkne representanter, som vet når man skal ta ansvar. Nå kan dere gripe en unik mulighet i rett tid for alle oss som bor her.

Som Hvaler-innbygger takker jeg alle politikere som kaster gamle kjepphester, og tar ansvar for Hvalers fremtid og skaffer oss handlingsrom. Vi sier sammen ja til en ny skole, og æren for å redde vår felles hjemkommune kan fordeles på alle de som sier JA. I demokratiet er det plass til ansvar, og det er ingen skam å snu når vi alle kommer bedre ut av det.

Vi ønsker kommunestyret et godt valg der alle kan være med i det gode arbeidet. Hvalers innbyggere vil takke gode forvaltere i kommunestyret, som får til mer når anledningen byr seg. Legg et budsjett for fremtiden med økt handlingsrom. Bygg videre på Hvaler og bygg fremtidens skole, vår alles redningsplanke inn i fremtiden med budsjett 2017.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags