Barnas beste er viktigste argument for én skole på Hvaler

– Påstandene om at det nå er billigere å renovere skolene er tatt ut av løse lufta, skriver Øyvind Fjeldberg.

– Påstandene om at det nå er billigere å renovere skolene er tatt ut av løse lufta, skriver Øyvind Fjeldberg. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Øyvind Fjeldberg, Hvaler SV, svarer Ap og Sp: – Det er ikke riktig at økonomi er hovedargumentet for én barneskole i kommunen.

DEL

Leserbrev

Hvaler Arbeiderparti og Senterpartiet skriver i sitt debattinnlegg at økonomi er det viktigste argumentet til flertallet for å bygge et nytt barnetrinn på Asmaløy. For SV og flere av representantene i det politiske flertallet er begrunnelsen først og fremst at vi vil ha en best mulig skole for barna på Hvaler. Vi mener en felles barneskole vil være det beste for barna på Hvaler.

Én skole vil styrke læringsmiljøet med bygninger tilpasset dagens pedagogikk, et større arbeidsmiljø for lærere og et samlet spesialpedagogisk team som kan gi et godt tilbud til dem som trenger mer støtte i Hvale-skolen. Det vil skape et godt likeverdig tilbud til alle barn på Hvaler.

Samlokalisering gir også mulighet for å gi barn som i dag sendes til skole i Fredrikstad et tilbud i Hvaler-skolen sammen med jevnaldrende i sin egen kommune. Felles samlokalisering kan gi barn i Hvaler-skolen daglig tilgang til helsesøster når det trengs. Andre ressurser som trengs i dagens skole kan og samles på ett sted.

Påstandene om at det nå er billigere å renovere skolene er tatt ut av løse lufta.

Påstandene om at det nå er billigere å renovere skolene er tatt ut av løse lufta. Det dukker stadig opp nye problemer rundt bygningsmassen på Åttekanten og det holdes i dag pusten for at vann- og avløpsanlegget ved skolen ikke bryter sammen.

Med den planen Ap og Sp støtter vil en elev som begynner i første klasse på Åttekanten ikke oppleve noe bedring av bygningsmiljøer i sin skole tid.

Nå snakker Ap igjen om å sentralisere skoleledelsen, en mulighet som er avvist i tidligere vedtak og utredninger.

Vi mener at det beste for elevene på Hvaler er én felles skole. Hvalers skolestruktur har vært under press siden vi bygget ny skole på Asmaløy. En felles skole på Asmaløy vil avslutte en lang prosess på Hvaler og vi vil være med på å utvikle en felles skole til barnas beste.

  Barnas beste er viktigste argument for én skole på Hvaler 

Vi har nå fått et mer presist overslag over prisen på den skolen vi mener er best for Hvaler. En del av summen er varslede kostnader og noe er kostnad i økning av kvalitet.

Hva er så de samfunnsmessige konsekvensene av en skole på Hvaler?

Nedgang i barnefamilier i nærområdet til våre barneskoler begynte lenge før vedtaket om en felles skole ble fattet. Barnefamilier har flyttet til områder hvor en er avhengig av å frakte elever til skolene. Etter vår mening er det tilgang til boliger for barnefamilier som er det viktige i denne saken. For å sikre dette vil Hvaler SV jobbe for at utbyggere på Hvaler skal legge til rette for rimeligere boliger.

■ Vi vil beholde Brekke barnehage og vi gleder oss over initiativene for å øke antall barn til Brekke barnehage.
■ Vi vil beholde og utvikle samfunnshusdelen og nærmiljøanlegget på Floren skole.
■ Vi vil også se på muligheter ved Åttekanten skole og det nærmiljøanlegget som er der i dag.
■ Vi mener at en ny felles barneskole på Hvaler vil tiltrekke seg nye barnefamilier til Hvaler.
■ Sammen med andre tiltak vil vi snu trenden med at barnefamilier ikke flytter til Hvaler.

 

Øyvind Fjeldberg

Kommunestyrerepresentant Hvaler SV

Skjærhalden

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags