Hvordan vi som politikere møter menneskene vi er valgt til å tjene er avgjørende på hvor stor tiltro folket har til systemet og demokratiet, og spesielt tror jeg det gjelder for den oppvoksende generasjonen. For at barna våre skal ha tiltro til at deres stemme er viktig i den offentlige debatten, så må de føle at den faktisk blir hørt, hvis ikke kan det føre til apati og politikerforakt. Og hvordan skal vi da rekrutterer unge mennesker til å engasjere seg.

Jeg som lokalpolitiker tenker at min oppgave starter i mitt lokalmiljø og med barna som vokser opp her. Den følelsen ble forsterket da jeg pratet med barn og unge i nærmiljøet om skolen deres. Gudeberg skole og Råkollen skole skal etter planen samlokaliseres.

Vi politikere har bestilt det og bedt om å få en politisk sak på dette. Deretter er det opp til oss politikere å avgjøre om bestilling er godt nok besvart.

I orienteringen før planen ble lagt på høring, viser det seg at mange både elever, lokalsamfunnsutvalg, foreldreutvalg og andre som bryr seg om nærmiljøet er skeptiske. Spesielt ille synes de det er at store deler av skolegården deres blir lagt under tak. Heldigvis har veldig mange av disse latt seg høre, men jeg lot meg trigge av nysgjerrighet og tok kontakt med elevene til Gudeberg skole. Jeg ville høre hva ungene i sitt eget forum sa om dette.

Jeg mener at alle politiske prosesser skal gå i riktig rekkefølge før man konkluderer. Dette for å sikre demokratiet, i tillegg respektere de arbeidsprosesser som pågår. Jeg ser at de som er sterkt involvert i at saken om nye Gudeberg og Råkollen skole helst så at det ikke var slik i akkurat denne saken, men la oss snu det: Om det var en sak som var svært positivt for de samme menneskene, og så gikk man som politiker ut og konkluderte med det motsatte før høringsutspillene var lagt frem og før det forelå en politisk sak. Det vil også være utrolig skadelig for de demokratiske prosesser og tiltroen til at man tar ombudsrollen på alvor.

Av den grunn kan og vil jeg ikke konkludere nå i denne saken, men jeg kan forsikre alle ungdommer og barn ved Gudeberg og Råkollen skole om at jeg har hørt deres bekymring klart og tydelig. Det akter jeg å ta med meg inn i mitt videre arbeid. Som politiker avgjør man jo heldigvis ikke saker alene, men man kan når man er engasjert vise de man samarbeider med hva man selv tror på. Det skal innad i alle partiene være gode samarbeidsrutiner, slik at alle sider av en sak er belyst, pratet om og til slutt stemt over: Slik jobber jeg og slik jobber Arbeiderpartiet, partiet jeg representerer.

Til slutt vil jeg takk de elevene jeg pratet med for at de delte villig om seg med sine synspunkter til en nysgjerrig politiker. Takk!