NEI til parkeringshall, vei og boligbygging på Kirkøy – JA til naturmangfold!

Skjærhalden: Parkeringshallen er tenkt lagt helt ytterst i havneeområdet på Skjærhalden, men med nedkjøring på baksiden av rådhuset.

Skjærhalden: Parkeringshallen er tenkt lagt helt ytterst i havneeområdet på Skjærhalden, men med nedkjøring på baksiden av rådhuset. Foto:

Av

Anne Marit Skovly, MDG, mener det er viktig å beholde kystfuruskogen som etter hennes mening blir truet hvis planene om parkeringshall på Skjærhalden blir satt ut i livet.

DEL

Leserbrev

På Kirkøy/Hvaler  har vi en sammenhengende kystfuruskogen i tilknytning til Homlungen og Storesand. Denne ble vesentlig redusert den gang Prestegårsfeltet ble bygget ut. Det ble den gangen sagt at dette nok er siste utvidelse som skal spise av denne lille kystfuruskogen. Nå er det nye planer på gang med parkeringshall, ny vei og boligbygging som vil spise enda en bit av denne lille skogen inntil grensen for Ytre Hvaler nasjonalpark. Status i saken er forhandlinger mellom Hvaler kommune og fylkesmannen.

Hvaler MDG mener vi må ta vare på det vesle vi har igjen av natur på Hvaler. Urørte områder finnes omtrent ikke lenger, vi må beholde det lille vi har igjen. Denne kystskogen er spesielt verdifull for friluftsliv og naturmangfold. Her finnes for eksempel den lille myra som heter moltemyr og en del sjeldne og truede arter. Sammenhengende kystfuruskoger er verdifullt og representerer spennende opplevelser for friluftslivet. Hvis skogen blir redusert, blir verdien som turmål også mindre. En utbygging vil også ødelegge lysløypen som er mye brukt til friluftsliv av i dag.

Dette er på en måte vår markagrense for natur som alle kan glede seg over.

Det foreslåtte området ligger utenfor langsiktig tettstedsgrense for Skjærhalden angitt i fylkesplanen og medfører en utvidelse av senterområdet inn i marka. Dette er på en måte vår markagrense for natur som alle kan glede seg over. Skogen syd for Skjærhalden er spesiell med sine forvridde furuer og sitt rike dyreliv. Dette er et av de fineste friluftsområdene på Kirkøy, og kanskje den mest spennende skogen?

Hvaler MDG mener ulempene ved dette prosjektet er større enn fordelene, og at parkeringsbehovet kan løses på andre måter uten tap av verdifull natur. Parkering og båthotell kan løses uten å ta hull på nye naturområder ved å redisponere arealer som allerede er brukt til noe og ikke så interessante som naturområder lenger. For eksempel de store arealene rundt Floren skole.

Anne Marit Skovly

Kommunestyrerepresentant MDG

Hvaler

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags