Da jeg sendte mitt innlegg til Fredriksstad Blad hadde jeg uthevet følgende setning:

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser ifølge lovverket. Denne setningen er hentet direkte fra sakspapirene som ligger hos kommunen, og er uttalt av fylkeskommunen.

Dette var også mitt utgangspunkt for innlegget. Mitt hovedpoeng var å fokusere på prosessen hos Fredrikstad kommune, og ikke starte noen debatt om et skianlegg er et bra tiltak eller ikke. Mange, som deg, vil sikkert mene det er det.

Jeg vet med sikkerhet at mine medlemmer er enige med meg om at åpenhet og reelle muligheter for å uttale seg, er en viktig del av demokratiet.

Forum for Natur og Friluftsliv er ikke en ny aktør i Østfold, vi har bare hatt andre oppgaver som vi har konsentrert oss om. Vårt hovedvirke vil være å påvirke lokale og regionale myndigheter i plansaker som har innvirkning på våre interesser. Det vil si alle arealsaker som påvirker muligheten til å drive friluftsliv og saker som påvirker miljø- og naturverdier.

Når planmyndigheten da gir dispensasjon og gjør vedtak uten at vi får uttale oss, vil vi bruke de kanalene vi har for å si hva vi mener. Fredriksstad Blad, som for øvrig har gitt skianlegget bred støtte til og med på lederplass, er en naturlig kanal.

Det er legitimt å stille spørsmål ved saksbehandlingen når leieavtalen er signert 8. desember 2015, mens dispensasjonen er gitt den 17. samme måned. Jeg stiller igjen spørsmålet om det muligens har gått litt fort i svingene her?

Når du skriver at jeg ikke har forhørt meg med mine medlemmer, så vet jeg med sikkerhet at mine medlemmer er enige med meg om at åpenhet og reelle muligheter for å uttale seg, og påvirke kommunenes planer, er en viktig del av demokratiet.

LES OGSÅ: Idrettssjefen med sterk anbefaling av skianlegget

Friluftslivets år 2015 viste hvor glad nordmenn er i friluftsliv og natur. Lokalpolitikere i hele Norge er svært viktige i forvaltningen av allemannsretten. Hadde FNF fått mulighet til å uttale seg, hadde jeg skrevet det samme.

Jeg synes det er ufint av formannen i Fredrikstad Skiklubb å si at FNF velger feil sak å profilere seg på. For oss handler ikke dette om profilering eller prestisje, det handler om å si fra at vi ønsker kommunale prosesser som er åpne og hvor medvirkningen er reell.

Det er oppdraget jeg har fra mine organisasjoner og medlemmer, og det kommer jeg til å fortsette med.