Dette spørsmålet har blitt aktuelt i forbindelse med at planutvalget har godkjenning av planene for nytt skianlegg i Brønnerødskogen på dagsorden i møtet sitt denne uken.

Langrenn på ski er Norges mest populære idrett. Det er også en stor mosjonsidrett og svært viktig for folkehelsa når det gjelder opptrening av utholdenhet. Den er et viktig supplement til løping. Løping er utfordrende for mange med belastningsskader på knær, hofter og rygg. For mange er skiløping et viktig supplement til løpingen fordi den gir mindre påkjenning på skjelettet og i tillegg bidrar til å styrke armmuskulatur, rygg- og magemuskler. Skiløping, svømming og sykling er for mange eneste muligheter til å trene utholdenhet fordi rygg, hofter, knær eller ankler er for slitt.

Hvor går langrennssporten? Klimaendringene har gitt sporten nye utfordringer. Norge har generelt hatt mange døgn med naturlig snø. Vårt distrikt har vært et av distriktene i landet med relativt få snødøgn. Det har blitt færre snødøgn i hele landet etter at klimaendringen har ført til at gjennomsnittstemperaturen har steget. Denne utviklingen kommer sannsynligvis til å fortsette noen år til.

For å øke forutsigbarheten for drift av langrennssporten har man startet med produksjon av kunstsnø. Teknologisk utvikling av rulleski har også gjort rulleski svært aktuelt – ikke bare til trening, men også konkurranser. Stadig flere konkurranser blir gjennomført på kunstsnø eller med rulleski. Rulleski er også blitt stadig mer vanlig blant mosjonister. Rulleskiløping er minst like gunstig for opptrening av rygg, skuldre og armer som skiløping på snø og tilsvarende mer gunstig enn løping for ankler, knær og hofter.

Vi kunne få et anlegg med drift 12 måneder i året.

Rulleskiløping er avhengig av gode asfaltdekker. Til nå har utøverne vært henvist veier og parkeringsplasser som i svært ulik grad har egnet seg til formålet. Det har også vært flere stygge ulykker. Etter dødsulykke med en ung rulleskiløper for et par år siden vedtok regjeringen et program for å stimulere de større byene til å bygge egne rulleskiløyper. Her kan spesielt barn- og ungdom, men også voksne nybegynnere få for anledning til å øve opp ferdighetene og teknikken sin i trygge omgivelser uten fare for trafikkulykker med biler, syklister og fotgjengere og stygge utforkjøringer og kollisjoner med forstøtningsmurer, autovern, trær og stenfyllinger.

I skiklubben driver vi barne- og ungdomsgrupper med orientering, friluftsliv og skiaktiviteter. Rulleskiaktiviteter er svært relevant og populært, men det er svært vanskelig for oss å finne steder som er egnet.

De siste årene er det blitt utviklet nye konsepter med kombinerte rulleski og kunstsnøarenaer. Disse kombinerte anleggene har vist seg svært vellykket. Det første komplette slike anlegg i Østfold blir nå ferdigstilt på Ertemoen i Halden. I Sarpsborg og Moss er de godt i gang. I Bærum har Bærum kommune nettopp bygd og åpnet et flott rulleskianlegg.

Erfaringer med tre års prøveproduksjon av kunstsnø på Veum.

Kunstsnøanlegg har vært anlagt i 20–30 år alt. Først på de store skistedene, men etter hvert også rundt i de større og mer snøfattige byene. I Fredrikstad startet vi utredning av dette for ti år siden. Vi har også drevet et midlertidig prøveanlegg tre vintre – med mye nyttig lærdom. Skal vi drive et slikt anlegg må det være gunstige produksjonsforhold. Vi trenger en god og sikker tilførelse av vann med en gunstig kvalitet og trykk. Vi har funnet en slik kilde: den gamle vannkilden for Veum Sykehus.

Stordammen har vann med gunstig kvalitet det vil si en del partikler i vannet og vann med lavest mulig temperatur. I fjor hentet vi for første år vann fra den gamle ledningen til Veum Sykehus. Dessverre frøs de midlertidige ventiler og pumpene våre. Vi har også funnet en lekkasje på ledningen midt i løypetraseen vår. Når vi får rettet på disse forholdene, har vi en gunstig vannforsyning.

Vi trenger en strømforsyning. Det blir løst når det bygges ut et lokalnett i området i forbindelse med boligfeltet som kommer her. Til vinteren må vi bruke et aggregat. Sist, men ikke minst trenger vi en fast såle å produsere snøen på. Til nå har vi gjort det på et jorde og hele løypenettet er dekket med jordmasser og flis. Vi er derfor avhengig av mye barfrost for å få kjørt ut snøen uten jordklumper.

Kunstsnøen har en konsistens med iskrystaller som gjør den mye mer motstandsdyktig mot smelting enn natursnø. Regnvann renner tvers igjennom kunstsnøen. I natursnø blir regnvannet absorbert. Kunstsnøen blir en utmerket såle for natursnø. Et snøfall på noe få cm gir utmerkede føreforhold.

Kombinert rulleski- og kunstsnøanlegg. Et kunstsnøanlegg vil kunne driftes fra to-tre uker opptil tre-fire måneder hver vinter avhengig av hvor kald vinter det blir. Vi har derfor vært litt tilbakeholdende med å starte realisering av et slikt anlegg. Det var først i fjor høst at planene begynte å ta fart. Vi fikk en oppfordring fra idrettskontoret i Fredrikstad kommune om å se på et anlegg kombinert med rulleski. Dette var basert på regjeringens og skiforbundets program for å bygge ut rulleskianlegg.

Vi så ganske fort at forholdene for å få til et slikt anlegg her var meget gode. Vi kunne få et anlegg med drift 12 måneder i året. Anlegget kunne også fungere som arena for mange andre marka-aktiviteter og konkurranser og det kunne bli del av et flott næraktivitetsområde for de nye boligområdene som skal bygges ut de kommende årene på Brønnerød og Veum Sykehus.

Ski-idrettens fremtid? Fredrikstadmarka har et fantastisk flott skiterreng og flotte løyper som er opparbeidet og blir vedlikeholdt av Skiklubben. Så fort det kommer snø kan vi tilby byen befolkning godt preparerte løyper. Når det har vært flotte skidager i Fredrikstadmarka, er det utrolig å se hvordan det yrer av liv i løypene. Da kan vi konstatere at Fredrikstad er en skiby. Det ligger i sjelen og identiteten vår – her som i resten av landet. Flotte skidager vil komme fremover også, selv om det kommer til å bli sjeldnere.

  • AVSTEMNING NEDERST PÅ SIDEN: Dette anlegget vil løfte både skisporten og folkehelsa i Fredrikstad.

Vi tror ski-idretten har en fremtid her i byen både som folkesport og konkurransesport. Uten et slikt skianlegg mister vi muligheten for å bygge skimiljøet som er nødvendig for holde idretten i live. Løypenettet og driften av maskinene vi trenger for å legge forholdene til rette for folkeidretten er avhengig av skimiljøet. Anlegget er nødvendig for å kunne gi barnehager, skoler og vår klubb arena for å lære neste generasjoner grunnleggende skiferdigheter.

Et fint anlegg i Trøsken eller på Sjusjøen kan ikke dekke det behovet. Derfor trenger vi et nøkternt, moderne anlegg i Brønnerødskogen. Vi håper derfor planutvalgets politikere godkjenner planene våre på torsdag. Gjør dere ikke det, mister vi et helt år på å få realisert anlegget. Vi mister muligheten til å søke spillemidler og regjeringens rulleskimidler for 2016. Disse er vi helt avhengige av.