Gå til sidens hovedinnhold

Idrettssjefen med sterk anbefaling av skianlegget

Artikkelen er over 5 år gammel

Fredrikstad har ikke de beste forutsetningene for vinteraktivitet, derfor er det så viktig at man utvikler helårsanlegg, skriver idrettssjef André Flatner.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har i mange år foreligget planer for et kunstsnøanlegg i Fredrikstadmarka. Fredrikstad Skiklubb har lenge ønsket å realisere et anlegg som kan gi bedre forutsetninger for barn og unge i Fredrikstad som ønsker å oppleve gleden ved skiaktivitet. Derfor var kommunens idrettsavdeling svært positive da skiklubben i 2012 henvendte seg til oss for å realisere et mindre mobilt snøproduksjonsanlegg på Veum.

Anlegget ble umiddelbart en suksess, og utallige barn og unge og ikke minst voksne fór rundt på ski på et lite jorde på Veum vinteren 2013.

PER STENSETHS PRESENTASJON AV ANLEGGET: Har skisporten en fremtid i Fredrikstad?

Skiklubben har nå opparbeidet seg en kunnskap og forståelse for hva som skal til for å få til en mest mulig optimal snøproduksjon i marka. Ved å begynne i det små og ta skritt for skritt, vet man nå mye om hva som kreves av klubben for å skape ytterligere aktivitet vinterstid.

Bakgrunn:

  • Planutvalget vedtok torsdag enstemig Skiklubbens søknad om tillatelse til anlegget for rulleski og kunstsnø i Brønnerødskogen.
  • Anlegget vil omfatte asfaltert skiløype, område for skilek, parkeringsanlegg, lager/garasje og servicebygning med garderobe, treningsrom, kiosk og lignende.
  • Tiltaket vurderes som et idrettsanlegg og var derfor avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel.

I fremtiden vil vi med stor sannsynlighet få mildere vintre og periodene med stabil kulde og snøfall kan bli beskjedne. Samtidig skjer det en enorm utvikling på utstyr til snøproduksjon og kapasiteten til å produsere snø ved høyere temperaturer blir stadig bedre.

Skianlegget på Veum planlegges som et helhetlig kunstsnøanlegg med varierte traseer og eget skilekanlegg for de yngste og er utviklet i henhold til Norges skiforbunds retningslinjer. Dette sikrer et anlegg godt tilrettelagt for skiaktivitet for alle ferdigheter og nivåer.

Fredrikstad har ikke de beste forutsetningene for vinteraktivitet, derfor er det så viktig at man utvikler helårsanlegg. Ved å asfalterte løypene får man et funksjonelt anlegg for rulleskiaktivitet og andre brukere som kunne tenke seg å benytte dette anlegget vår, sommer og høst.

Rulleskianlegget tilrettelegges for både aktive, mosjonister og nybegynnere. Universell utforming sørger for at de som sitter i rullestol også skal kunne pigge seg rundt i løypa. Samlet vil et slikt anlegg bidra til økt sikkerhet for alle som ønsker å trene/mosjonere på rulleski ved å gi et trygt alternativ til veiene.

LES OGSÅ: Satser på kunstsnø - skiføre på Veum hele vinteren

Et helårsanlegg som dette vil også være et flott tiltak sett i et folkehelseperspektiv. Her sikrer man både den egenorganiserte aktiviteten og den organiserte idretten et godt utgangspunkt for å skape aktivitet.

Lokaliseringen av anlegget nært opptil marka har mange aspekter ved seg. Etter vår oppfatning er fordelene mange. Skianleggets planlagte plassering vil ha en sentral plassering mellom marka, skole og boligfelt og i nær tilknytning til eksisterende turveier. Summen av dette kan bidra til en god sambruk og økt aktivitet. Samtidig mener vi det planlagte anlegget vil gi en ny inngangsport til Fredrikstadmarka og således kunne bidra til en avlasting av allerede eksisterende utfartsparkeringer.

Fredrikstad Skiklubb er en viktig premissleverandør for vern, vedlikehold og bruk av Fredrikstadmarka. Utallige dugnadstimer fra engasjerte foreldre, ledere og ikke minst løypegjengen, har bidratt til at vi har en god og balansert bruk av marka i dag. Vi er derfor trygge på at når skiklubben ønsker å utvikle et slikt anlegg, så er det med fokus på å ivareta marka vår på en best mulig måte. Samtidig som man bidrar til at den fylles med god og meningsfylt aktivitet.

  • AVSTEMNING: Et anlegg for kunstsnø og rulleski i Fredrikstadmarka vil bli mye brukt.

Skal vi sikre en god utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet også  i fremtiden, er Fredrikstad kommune avhengig av at idretten selv er med på å utvikle og initiere nye anlegg som skiklubben nå har tatt til orde for.

Å skape gode forutsetninger for fysisk aktivitet er god investering i fremtidige generasjoner!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.