Gå til sidens hovedinnhold

Kemneren må bestå

Artikkelen er over 5 år gammel

Byen må beholde arbeidsplasser og kompetanse, mener Fredriksstad Blad

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Finansminister Siv Jensen (Frp) gjør et nytt forsøk på å flytte skatteinnkrevingen fra kemneren til skatteetaten. Forslaget kommer overraskende. Det har ikke gått mange månedene siden Venstre og KrF satte foten ned og stanset gjennomføringen. Nå er omleggingen lagt inn i forslaget til statsbudsjett, med overføring av stillinger fra 1. juli.

Les også: Ny uro på kemnerkontoret: 25 ansatte kan bli flyttet

I Fredrikstad kan så mange som 25 av 37 ansatte hos kemneren få nye arbeidsoppgaver, hvis forslaget settes ut i livet. Inn- og utbetaling av skatt, innkreving og kontroll skal flyttes til Grålum, Oslo og Lillestrøm. Det vil heller ikke være behov for alle 25 som gjør jobben i dag. 500 av 1480 arbeidsplasser på landsplan skal spares inn. Det skaper ytterligere usikkerhet om fremtiden.

Å foreslå store endringer i offentlig oppgaveløsning må ikke gjøres for ofte. Det er uheldig at ansatte må leve i uvisshet over lang tid. Det er underlig at regjeringen vil flytte oppgaver bort fra kommunene, når kommunene samtidig skal få større ansvar gjennom kommunereformen. Det er viktig å ha lokal kunnskap og tett oppfølging ved innkreving av skatt. Det har vist seg lønnsomt å ansette skattemedarbeidere hos kemneren. De økte skatteinntektene har vært høyere enn lønnsutgiftene. Servicen kan bli dårligere hvis oppgavene flyttes ut, og lokal kunnskap kan også gå tapt.

I bystyret sa det rødgrønne flertallet nei til overflyttingen. Høringsrunden ga et klart bilde: Det er sterk motstand i Kommune-Norge, og flere organisasjoner sier nei. Byen må beholde arbeidsplasser og kompetanse.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.