Fagforbundet Østfold imot at staten overtar skatteinnkreving

Ansatte ved kemnerkontoret i Fredrikstad frykter for arbeidsplassene etter at Regjeringen vil overføre oppgavene til staten. Bilde fra 2015 da samme forslag ble diskutert.

Ansatte ved kemnerkontoret i Fredrikstad frykter for arbeidsplassene etter at Regjeringen vil overføre oppgavene til staten. Bilde fra 2015 da samme forslag ble diskutert. Foto:

Av

Uttalelse fra representantskapet i Fagforbundet Østfold vedrørende statliggjøring av skatteinnkrevingen: – Fagforbundet er urolige for arbeidsplassene til over 400 medlemmer.

DEL

Leserbrev

Dagens flertallsregjering foreslår i statsbudsjettet for 2020 å overføre skatteoppkrevingen fra kommune til stat. De velger å overse at skatteoppkrevingen i kommunene er viktig og lønnsom i både små og store kommuner for å bevare og utvikle et seriøst og hvitt arbeidsliv.

227 lokale skattekontor skal nedlegges og de kommunale stillingene skal overføres til staten og fordeles på 56 regionale kontorer. Det argumenteres for at man over tid vil kunne redusere antall ansatte med minst 429 årsverk og spare statskassen for flere hundre millioner kroner.

Fagforbundet Østfold er sterkt imot at regjeringa overfører skatteoppkrevingen fra kommunene til staten.

Denne statliggjøringen vil medføre at man svekker inntekter og budsjettkontroll i kommunene.

Det er allerede effektivisert mye på skatteoppkreverområdet, og antall kontorer og årsverk er kraftig redusert, senest i 2018 med en reduksjon fra 288 til 227 kontorer. Disse resultatene er oppnådd ved hjelp av ny teknologi og kommunalt samarbeid om skatteoppkreveroppgavene. Samarbeidet har gitt praktiske og effektive løsninger, hvor det fortsatt er nærhet til skattyterne og de kommunale styringsinstanser.

Fagforbundet har over 400 medlemmer som vil berøres av dette forslaget. Fagforbundet er urolige for arbeidsplassene til disse medlemmene. Dette er medlemmer som er lønnsomme ansatte for velferdsstaten. Disse ansatte må verdsettes og ivaretas.

Denne sentraliseringen er etter Fagforbundets mening ikke lønnsom. Dette vil medføre at skatteoppkrevers nærhet til skatteyter blir borte. Det blir vanskeligere å ha oversikt og god kommunikasjon med både lokale bedrifter og innbyggere forøvrig. Dette vil kunne gi dårligere velferdstjenester i kommunene.

Suksessen bak den norske skatteinnkrevingen bunner i tett kontakt med innbyggerne gjennom lokal tilstedeværelse. Lokal kunnskap om skattespørsmål er avgjørende for å oppnå gode resultater både for innbyggere og skatteoppkrever. Denne statliggjøringen vil medføre at man svekker inntekter og budsjettkontroll i kommunene.

Fagforbundet Østfold ber de folkevalgte og politiske partiene i Østfold påvirke til et flertall i Stortinget mot en overføring av skatteinnkrevingen til staten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags