Gå til sidens hovedinnhold

Dugnad for Østfold er vanskelig

Artikkelen er over 3 år gammel

– Her, som i fordelingspolitikken for øvrig, peker Arbeiderpartiet og Høyre i hver sin retning, skriver Svein Roald Hansen, Ap, om skatteinntekter til kommune. Han svarer Arve Negaard som ville ha en tverrpolitisk dugnad for Østfold.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kunne vi få tverrpolitisk enighet om en dugnad for Østfold, spør høyskolelektor Arve Negaard i Fredriksstad Blad. Historien forteller oss at er noen viktige saker partiene er uenige om, som dessverre ser ut til å gjøre det vanskelig.

I forrige periode, under Stoltenberg-regjeringen, lykkes vi å få til en endring i inntektssystemet som ga pluss for så å si alle Østfold-kommunene. Vi økte utjevningen mellom kommuner med høye skatteinntekter og de med lave skatteinntekter. Kommunene i Østfold har gjennomgående lavere skatteinntekter enn ellers i landet, 85-87 prosent av landssnittet. Så dette tjente våre kommuner på.

For fire år siden gikk Høyre til valg på at kommunene skulle få beholde en større andel av skatteinntektene selv. Høyre ønsket en mindre utjevning mellom kommuner med høye skatteinntekter og de som lave. Det ville slått negativt ut for kommunene i Østfold.

Her peker, som i fordelingspolitikken for øvrig, altså Arbeiderpartiet og Høyre i hver sin retning. I tillegg har Høyre slått seg sammen med et Fremskrittparti, som vil forby kommunene å ta inn eiendomsskatt og hvis leder nå oppfordrer kommunene til å kutte ut formuesskatten. En ny skrell for kommunene i Østfold, om det skulle gjennomføres.

Jeg tror det viktigste, også for Østfold, er å sørge for en sterk kommuneøkonomi og styrke innsatsen for å få flere i jobb.

Jeg tror det viktigste, også for Østfold, er å sørge for en sterk kommuneøkonomi og styrke innsatsen for å få flere i jobb. Andelen av befolkningen som er i jobb har nå falt under 60 prosent i Østfold. Mange som er blitt ledige, skyves varig ut av arbeidsstyrken. Særlig alvorlig er det at så mange unge ikke får fotfeste i arbeidslivet.

Her i Østfold er det nær 1600 ungdommer under 30 år som er arbeidsløse. I tillegg er det 1800 på tiltak. Omlag 400 av dem som trenger en lærlingeplass for å fullføre utdannelsen sin, får det ikke. Det er 1500 elever på oppfølgingstjenesten i den videregående skolen. Dette er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet lanserer en tiltakspakke for å flere unge i arbeid og lover å bevilge en milliard kroner til yrkesfag i neste stortingsperiode.

Høyre hevder at kommuneøkonomien aldri har vært sterkere. Det er riktig at antall kroner kommunene har aldri har vært høyere. Det skulle bare mangle. Men for 2017 har de fleste kommunene i Østfold fått en mindre økning i pengepotten enn det pris- og lønnsveksten fra i fjor spiser opp. Da blir budsjettene trangere.

Utdanningsnivået er lavere i Østfold enn ellers i landet. Det må bøtes med en sterkere innsats, fra grunnskole til høyskole. Derfor vil vi bruke milliardene på et skoleløfte med 3000 flere lærere, tidlig innsats og en lese-, skrive- og regnegaranti. Pengene gjør mer nytte for seg der, enn på skattekutt som det er de rikeste som får største glede av.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:15.