Om du måtte betale 100.000 kr i året for å få på skole, hadde du da hatt råd til det? Hvert år taper mange land millioner i skatteinntekter, og grunnen er at internasjonale bedrifter ikke betaler den skatten de skal i landet de opererer i, fordi all profitten er plassert i skatteparadis. Fredrikstad kommune kan bidra til å redusere bruken av skatteparadis ved å bli en skatteparadisfri sone

Våren 2016 lekket Aftenposten en rekke hemmelige dokumenter som viste at flere norske og internasjonale bedrifter og enkeltpersoner skjuler penger for å unngå skatt. Forrige uke offentliggjorde Aftenposten enda en lekkasje av hemmelige dokumenter,  Paradise papers, som viser at blant andre 1000 kunder i DNB skjuler penger i skatteparadiser. På den måten legitimerer de bruken av skatteparadis, og det rammer land i sør, det sammer Norge og det norske veldferdssystemet.

Skatteparadis er et område eller et land som tilbyr utenlandske bedrifter eller enkeltpersoner veldig lav skatt. I tillegg til dette, har områdene lovverk som tillater stor grad av hemmelighold som gjør det svært vanskelig for omverden å avsløre bedrifter som gjemmer penger i skatteparadiser, samt vite hvilke land som opererer som skatteparadiser.

Hvorfor er skatteparadiser et problem?

Skatteparadiser gjør det mulig for store bedrifter og enkeltpersoner å gjemme unna inntekt for å unngå å betale skatt. Vi snakker om beløp på 500 milliarder dollar årlig. Bruken av skatteparadiser er med på å bryte ned demokratiet og velferdstaten både nasjonalt og internasjonalt.

Lavinntektsland har relativt sett større skattetap enn rikere land. Skatteinntekter er helt avgjørende for et velfungerende velferdsystem. Skattepengene som skjules i skatteparadis kunne blitt brukt til utdanning, helsetjenester og andre velferdstjenester for befolkning i både i sør og i nord, og i Norge.

Men hva har dette egentlig med Fredrikstad å gjøre? 

Både nasjonale og lokale politikere kan spille en viktig rolle i bekjempelsen av skatteparadiser. Fredrikstad  kommune kan, og bør, gå foran for å sikre åpenhet og bekjempe skatteparadis ved å vedta å bli en skatteparadisfri sone. Det betyr at Fredrkstad ikke investerer i eller handler med bedrifter som opererer i skatteparadiser. Ulsteinvik var den første kommunen til å bli en skatteparadisfri sone, Ålesund og Horten gjorde det samme senere.  Det viser at det er fullt mulig for en kommune for Fredrikstad å vedta det samme. 

I en globalisert verden så må en kommune som Fredrikstad ta et globalt ansvar. Bystyret - si ja til å bli en skatteparadisfri sone!