Så har Arbeiderpartiet gjort det klart at de ønsker å øke skattene og avgiftene med hele 15 milliarder kroner om de vinner valget i september. Ærligheten skal de ha for.

Dette er en regning som folk flest vil få. Det er imidlertid ingen grunn til å være overrasket. Arbeiderpartiet har gang på gang vist at de ønsker å øke skattetrykket både for vanlige folk og for næringslivet.

Ap hevder at mange vil få nærmest uendret inntektsskatt med deres opplegg. De skal primært øke skatten for alle over 600.000 sier de. Men de skal øke formuesskatten. Og den vil ikke bare ramme de rike, men også mange lavtlønte og pensjonister som for eksempel har bolig som har steget i verdi.

Ap skal også øke avgiftene med fem milliarder kroner, blant annet klimaavgifter. Dette betyr økte avgifter på drivstoff og bil. De som måtte få uendret inntektsskatt av Ap vil gå i minus som følge av den kraftige avgiftsøkningen. De fleste vil komme til å betale mer i skatter og avgifter om Ap får makten.

Samtidig er trolig 15 milliarder kroner i skatte- og avgiftsøkninger et for lavt anslag ved rødgrønt flertall. Det er ikke usannsynlig at Ap blir nødt til å søke støtte hos SV og Miljøpartiet de grønne. Sågar også Rødt. SV var raskt ute og kritiserte Aps 15 milliarder kroner i skjerpelser som for tamt, og mener at alle skattelettelsene til Frp-Høyre-regjeringen minimum må reverseres.

I tillegg vil SV og Rødt gjeninnføre arveavgiften. Dette kan Ap måtte gi til de røde for å få støtte. De Grønne har på sin side foreslått å øke drivstoffavgiften med fem kroner literen over natten. Et rødgrønt flertall vil derfor resultere i tidenes skatte- og avgiftssmell for norske bedrifter og folk flest.

Frp og Høyre har i regjering redusert skattene med 21 milliarder kroner. Det har blant annet resultert i at en vanlig familie nå har 8.000 kroner mer i året å rutte med.

Frp vil fortsette arbeidet med å redusere skatter og avgifter for folk flest. Derfor blir forskjellen på skatte- og avgiftsnivået mellom en fortsatt Frp-Høyre-regjering sammenlignet med et nytt rødgrønt styre svært stor.

Les også

Oljefondet varer ikke evig: Skal vi kutte i velferden eller øke skattene?